Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VISIBILITY ROLE: THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF SCHOOL KIDS
(GÖRÜNÜRLÜK ROLÜ: OKUL ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL ETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ )

Author : H.N. KOBEGENOVA    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 1
Page : 18-24
173    134


Summary

İçerik ve görevler coğrafyası derslerinde görünürlük, bilişsel ilgiyi yaratır, öğrencilerin belirli bir düşünme ve düşünme yeteneğinin yarattığı görünürlük nedeniyle olaylar ve süreçler öğrencilerin aktif bir zihinsel aktivitesini harekete geçirir. Modern Öğretmen Herkesin Stalking'i - Çoklu: Gördüm, yani dinledim ve beğenmedim. Modern eğitmenler, eğitim alanındaki eğitim programına büyük bir giriş yapacaklardır. Eti bilgileri her on ayda bir yeniden inşa etmek, heyecanlandırmak, sistemi takip etmek için kullanılabilir. Öğretmen, ilk ders için lisansüstü öğrencisi olan mezun bir öğrencidir. Çekirdeğin bir kısmı ile çalışma sürecinde ilginç olan diğer bazı faktörler vardır. Dansın formülasyonunda, tüm trajedi ve trajediyi öğrenme sürecine sokar.Keywords
Bağımsızlık, verimlilik, zihinsel aktivite.

Abstract

Visibility on its content and tasks geography lessons creates cognitive interest, excites an active mental activity of students, due to the visibility created by certain specific and imagery in abstract thinking of students, produced the ability to search and find the most common in a variety of phenomena and processes. Modern Teacher Stalking Everyone - Multiple: I've seen, so I listened and did not like it. Modern instructors will make a great introduction to the training program in the field of education. Eti information can be used every ten months to reconstruct, excite, follow up the system. The teacher is a graduate student with a postgraduate student for the first course. Some of the kernel have some other factors that are interesting in the work process. In the formulation of the dance, she puts all the tragedy and tragedy into the learning process.Keywords
Independence, productivity, cogitative activity.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri