ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEMSİL EDEN İKTİSADİ AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ
(Relationship Between Real Exchange Rate And Economıc Actıvıty Representing Economic Growth:Causalıty Analysıs For Turkısh Economy )

REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEMSİL EDEN İKTİSADİ AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ

 
Author : Salih ÖZTÜRK  & Tuğba TURAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 42-47
DOI Number: :
Cite : Salih ÖZTÜRK & Tuğba TURAN, (2019). REEL DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEMSİL EDEN İKTİSADİ AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 10, p. 42-47. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.38.
574    286


Summary

Bu makale Türkiye ülkesinin ekonomisinde reel efektif döviz kuru ve iktisadi aktivite arasında ilişki olup olmadığını analiz etmektedir.Reel efektif kur ve ekonomik büyümeni gösteren faktörlerden iktisadi faaliyet arasındaki ilişkinin yönünü konu alan Uddin vd.(2014) çalışmalarında olduğu gibi genellikle çift yönlü ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.Çalışmada Türkiye ekonomisi için iktisadi aktivite ve reel döviz kuru arasındaki ilişkinin varlığı, Granger nedensellik (Granger Causality) testi ile sınanmıştır. Sanayi üretim endeksi ve reel döviz kurunun kullanıldığı çalışma, 1994:01-2018:07 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Elde edilen sonuçlara göre reel döviz kurundan, iktisadi aktiviteye tek yönlü ilişkinin varlığı sonucu elde edilmiştir.Keywords
İktisadi Faaliyet,Büyüme,Reel Efektif Döviz Kuru,Granger Nedensellik Analizi

Abstract

This article analyzes the affair between the real effective exchange rate and economic activity for the economy of Turkey country.As in the case of Uddin et al. (2014), which is the direction of the affair between real effective exchange rate and economic activity, the existence of a bidirectional relationship is generally determined. In this study,the presence of the affair between economic activity and the real effective exchange rate for Turkey's economy, Granger causality (Granger causality) was tested.The industrial production index and the real effective rate are used during the period of 1994: 01-2018: 07. According to the obtained results,unilateral relationship,from the real exchange rate to economic activity has been determined.Keywords
Economic Activity,Growth,Real Effective Exchange Rate,Granger Causality Analysis

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri