ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI’NIN MODERN İLKÖĞRETİM POLİTİKASI: SIBYAN MEKTEBİNDEN MEKTEB-İ İBTİDAİYEYE GEÇİŞ
(THE MODERN EDUCATIONAL POLICY OF OTTOMAN EMPIRE: TRANSITION FROM SIBYAN SCHOOLS TO İBTIDAIYE SCHOOLS )

OSMANLI’NIN MODERN İLKÖĞRETİM POLİTİKASI: SIBYAN MEKTEBİNDEN MEKTEB-İ İBTİDAİYEYE GEÇİŞ

 
Author : Ozan DERVİŞOĞLU  ; Ali Yaşar DÜZCÜ & Örsan ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 962-971
DOI Number: :
Cite : Ozan DERVİŞOĞLU ; Ali Yaşar DÜZCÜ & Örsan ÖZKAN, (2021). OSMANLI’NIN MODERN İLKÖĞRETİM POLİTİKASI: SIBYAN MEKTEBİNDEN MEKTEB-İ İBTİDAİYEYE GEÇİŞ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 962-971 . Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.259.
    


Summary

Türkiye’de modern ilkokulların temellerinin nasıl atıldığı ve bu temelin hangi şartlarla olgunlaştığı bu makalenin temel çıkış noktasıdır. Cevabını bulmak için Osmanlı dönemine indiğimizde karşımıza ibtidaiye mektepleri adıyla anılan ve geleneksel Osmanlı ilkokulları olan sıbyan mekteplerinden ayrı olarak düşünülen bu okullar çıkar. İbtidaiye mekteplerinin ortaya çıkış şartları Osmanlı Devleti’nin modernleşme hikayesinin aşağıdan bir şekilde planlanmasıdır. Toplumun bütün kesimleri artık devletin toptan modernleştirme projesine böylece dahil edilmiştir. Osmanlı yöneticileri devletin ve toplumun Batı Avrupa ülkelerine göre geri kaldığının farkındadır ve bunun için sadece yüksek tahsil vererek bu işi çözemeyeceğini anlamıştır. İlkokulları modernleştirme adına o dönem için siyasi / bürokratik elitin kafasında iki türlü bir yöntem vardı. Sıbyan mekteplerini ıslah etmek ve ibtidaiye mektepleri açmak. Sıbyan mekteplerinin ıslah edilmesi amacının da asıl hedefi aslında ikinci amaca, yani ibtidai mekteplerine hizmet edecektir.Keywords
Modernleşme, Osmanlı, İbtidaiye Mektebi, Sıbyan Mektebi, İlköğretim

Abstract

The main starting point of this article is how the foundations of modern primary schools were laid in Turkey and the conditions under which this foundation matured. When we descend to the Ottoman period to find the answer, we encounter the schools, which are called Ibtidai schools and are considered separate from the traditional Ottoman primary schools (Sıbyan Mektebi). The conditions for the emergence of Ibtidai schools are the planning of the modernization story of the Ottoman Empire from below. All segments of society were included in the state's wholesale modernization project in this way. Ottoman administrators were aware that the state and society were backward compared to Western European countries, and they understood that they could not solve this problem simply by giving higher education. Ottoman rulers were aware that the state and society were backward compared to Western European countries. They understood that they could not solve this problem simply by giving higher education. There were two methods in the minds of bureaucrats at that time in order to modernize primary schools: Improving the primary schools (Sıbyan Mektebi) and opening Ibtidai Schools. The main goal of the improvement of primary schools will actually serve the second purpose, namely Ibtidai schools.Keywords
Modernization, Ottoman, Ibtidaiye School, Sıbyan School, Primary Education

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri