ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İKLİM GÖÇMENLİĞİ
(CLIMATE CHANGE AND CLIMATE MIGRATION )

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İKLİM GÖÇMENLİĞİ

 
Author : Recep ÖZEL    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 910-915
DOI Number: :
Cite : Recep ÖZEL , (2021). İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İKLİM GÖÇMENLİĞİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 910-915. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.251.
    


Summary

İnsanoğlu tarihin bütün dönemlerinde yer değiştirmiştir. Göç kimi zaman tehditten kaçmak için kimi zaman ekonomik gerekçelerle meydana gelmiştir. Günümüzde göç nedenleri arasına iklim değişikliği de girmiştir. İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, çölleşme, hidro-meteorolojik afetler ve deniz seviyelerinde meydana gelebilecek değişimler insanları zorunlu olarak yer değiştirmeye, göçe mecbur kılmaktadır. Çalışmamda küresel çapta etkisini her geçen gün hissettiren iklim değişikliği kaynaklı göçün nedenleri ve sonuçları incelecektir.Keywords
: İklim değişikliği, Küresel ısınma, Göç, İklim mültecileri,

Abstract

Mankind has moved in all periods of history. Migration sometimes occurred in order to avoid the threat and sometimes for economic reasons. Today, climate change is among the reasons for migration. Droughts, desertification, hydro-meteorological disasters and changes in sea levels caused by climate change force people to move and migrate. In my study, the causes and consequences of migration caused and likely to be caused by climate change, which makes its impact on a global scale every day, will be examined.Keywords
Climate change, Global warming, Migration, Climate refugees,

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri