ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ
(SELECTING AND TRAINING EDUCATION INSPECTORS )

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

 
Author : Eyüp SEZER ERBAŞ  & Barış KOYUNCU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 881-887
DOI Number: :
Cite : Eyüp SEZER ERBAŞ & Barış KOYUNCU, (2021). MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİLMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 881-887. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.246.
    


Summary

Günümüzde bütün sistemler sürekli bir değişim yenilenme ve gelişim sürecindedir. Kendini geliştirmeyen ve yeniliklere açık olmayan sistemler yok olmaya mahkumdur. Eğitim sisteminide çağa uygun olarak eğitimin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde gelişmesi gerekmektedir. Bu gelişme sürecindeki en önemli hususlardan birisi tartışmasız teftiştir. Teftiş sayesinde eğitimin amaçlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir,amaçlara ulaşırken yapılan hatalar düzeltilir ve eğitimcilere rehberlik edilerek eğitim sisteminin işlerlik kazanması ve geliştirilmesi sağlanır. Eğitim sisteminde gelişmenin sağlanabilmesi için teftişi gerçekleştiren müfettişlerin önemide giderek artmaktadır. Eğitim süreci denetlenirken temel ilke ve hedeflere uygun, tarafsız, geçerli, güvenilir, planlı ve sistemli olması gerekir. Bu doğrultuda müfettişlerin vizyon sahibi, araştıran, yeniliklere açık olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Geçmişte müfettişler sadece denetleme görevi yaparken günümüzde müfettişlerden denetlemenin yanı sıra denetledikleri personeli geliştirme ve yetiştirmeleri de beklenmektedir. Bu sayede eğitim öğretimin de geliştirilmesi hedeflenmiş ve müfettişlerin görevleri daha kapsamlı hale getirilmiştir. Müfettişlerin eğitimcilere yol gösteren rehber olmaları teftişin en önemli hususlarından biridir. Günümüzde eğitim öğretimin teftişi maarif müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Araştırmamız eğitim sistemimizin en önemli unsurlarından olan müfettişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi sürecini tarihsel değişim içerisinde ele alarak açıklık getirmektedir.Keywords
Teftiş, Müfettiş, Eğitim Sistemi

Abstract

Today, all systems are in a continuous process of change, renewal and development. Systems that do not develop themselves and are not open to innovations are doomed to disappear. The education system should develop in accordance with the age in a way to realize the aims of education. One of the most important issues in this development process is unquestionably inspection. With inspection, it is checked whether the training is carried out in accordance with its objectives, the mistakes made while achieving the goals are corrected, and the training system is enabled and developed by guiding the educators. In order to improve the education system, the importance of the inspectors who carry out the inspection is increasing. When auditing the educational process, it must be impartial, valid, reliable, planned and systematic in accordance with the basic principles and objectives. In this direction, inspectors should be educated to have a vision, to research and to be open to innovations. In the past, while inspectors were only responsible for inspection, today inspectors are expected to develop and train the personnel they inspect, as well as inspection. In this way, it was aimed to improve education and training and the duties of the inspectors were made more comprehensive. It is one of the most important aspects of the inspection that inspectors are guides to the educators. Today, education and training are inspected by education inspectors. Our research clarifies the process of selecting and training inspectors, one of the most important elements of our education system, in historical change.Keywords
Inspection, Inspector, Education System

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri