ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
(TIME MANAGEMENT OF SCHOOL MANAGERS SKILLS AND THE EXHAUST OF TEACHERS A CONCEPTUAL FRAMEWORK ON IT )

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

 
Author : Recep KORKMAZ  & Akif GÜNER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 845-850
DOI Number: :
Cite : Recep KORKMAZ & Akif GÜNER, (2021). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 845-850 . Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.242.
    


Summary

Günlük yaşantımızda sahip olduğumuz en değerli sermayemiz olan zaman, etkili bir yönetim süreci kapsamında değerlendirildiğinde en verimli şekilde kullanılabilmektedir. Bu noktada zorunlu olarak gelişen zaman yönetimi kavramı örgütsel açıdan düşünüldüğünde de her alanda kilit bir konumda yer almaktadır.Örgütsel yapılar içerisinde eşsiz bir yeri olan eğitim örgütlerinde lider konumdaki okul yöneticilerinin zaman yönetimi becerileri bu bağlamda önem kazanmaktadır. Duygusal ve psikolojik açıdan yaşanan yorgunlukla birlikte gelişen bitkinlik hali olarak ifade edilebilen tükenmişlik kavramı, eğitsel süreçlerin nihai yürütücüleri olan öğretmenleri de önemli ölçüde etkilemekte, bireysel ve örgütsel pek çok neden çerçevesinde gelişebilmektedir. Okul yöneticilerinin yönetsel süreçlerde benimsedikleri zaman yönetimi politikalarının öğretmenlerin bireysel ve örgütsel nedenler sonucu yaşayabilecekleri tükenmişlik durumları üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, okul yöneticilerinin zaman yönetimi becerileri ve öğretmenlerin tükenmişlikleri üzerine kavramsal bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Zaman yönetimi, tükenmişlik, okul yöneticisi, öğretmen

Abstract

Time is the most precious asset we have in our dailylife, it can be used most efficiently when evaluatedunder an effective management process. At this point,the concept of time management is in a key position in every field when considered from an organizationalperspective. The time management skills of schooladministrators who are leaders in educationalorganizations that have a unique place in organizational structures gain importance in thiscontext. The concept of burnout is expressed as a stateof exhaustion that develops with emotional andpsychological fatigue. Burnout also affects teachers, who are the ultimate operators of educationalprocesses, and it can develop within the framework of many individual and organizational reasons. It is thought that the time management policies adopted byschool administrators in managerial processes mayhave an effect on the burnout that teachers mayexperience as a result of individual and organizationalreasons. In this context, a conceptual framework wastried to be presented on the time management skills of school administrators and teachers' burnout.Keywords
Time management, burnout,schooladministrator, teacher

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri