ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YÖNETİM KURAMLARI-YAKLAŞIMLARI
(MANAGEMENT THEORIES AND APPROACHES )

YÖNETİM KURAMLARI-YAKLAŞIMLARI

 
Author : Cennet KAYA  & Barış KOYUNCU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 827-838
DOI Number: :
Cite : Cennet KAYA & Barış KOYUNCU, (2021). YÖNETİM KURAMLARI-YAKLAŞIMLARI. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 827-838. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.241.
    


Summary

İnsanların birlikte yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan organizasyonlar ve tabii olarak bunların yönetimi, hayatın her alanında dikkate alınmıştır. Etkin ve verimli bir üretim sistemi için doğru bir yönetim yaklaşımının benimsenmiş olması gerekir. Öte yandan toplumsal yaşamda da yönetim yaklaşımı başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir. Yönetim yaklaşımları tarihte sürekli değişime uğramış, gelişmiş ve günümüz insan odaklı olan çağdaş yaklaşımlar benimsenmiştir. Sanayi devriminden sonra gelişen kitle üretim sistemlerinde insan gücü, bir maliyet unsuru olarak görülürken, günümüzde entelektüel bir sermaye olduğu, bulunması, elde tutulması ve geliştirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Yönetimi teoride ve pratikte verimli kılan varsayımların analizi ile yönetimin tüm kuruluşların en belirgin ve ayırt edici unsuru olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde yönetim yaklaşımları incelenerek, günümüz çağdaş yaklaşımların istihdama ve çalışma hayatına etkileri irdelenecektir.Keywords
Yönetim, Kuram, Yönetim Kuramları

Abstract

The organizations that arise when people start living together and, of course, their management are taken into account in all aspects of life. For an efficient and efficient production system, a correct management approach must be adopted. On the other hand, in social life, the management approach significantly affects success. Management approaches have changed continuously in history, developed and modern human-oriented approaches have been adopted. While human power is seen as a cost element in mass production systems that developed after the industrial revolution, today it is accepted that it is an intellectual capital, that it must be found, kept and developed. The analysis of the assumptions that make management efficient in theory and practice reveals that management is the most distinctive and distinctive element of all organizations. In this study, management approaches are examined in historical process and contemporary approaches to employment and working lifeKeywords
Management, Theory, Management Theories

Advanced Search


Announcements

    Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

    ASR Journal 

    Directory of Open Access

    Scholarly Resources (ROAD Index)

    tarafından indekslenmektedir


    International ResearchBible (Academic Resource Index)

    ASR Journal

    International ResearchBible

    (Academic Resource Index)

    tarafından taranmaktadır


    Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

    ASR Journal 

    Internatıonal Instıtute Of Organızed

    Research (I2OR) tarafından

    indekslenmektedir


    Directory of Research Journals Indexing

    ASR Journal

    Directory of Research

    Journals Indexing'te

    taranmaktadır


    ICI Journals Index Copernicus

    ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

    Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri