ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞLERİNİN KÜMELENME YOLUYLA DESTEKLENMESİ: HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
(SUPPORTING THE ENTRANCE OF SMEs IN THE SERVICE SECTOR TO INTERNATIONAL MARKETS THROUGH CLUSTERING: THE EXAMPLE OF THE COMMUNICATION TECHNOLOGIES SECTOR )

HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞLERİNİN KÜMELENME YOLUYLA DESTEKLENMESİ: HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

 
Author : Aykan CANDEMİR  ; Esra TAŞÇI & Oğuzhan ACAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 796-807
DOI Number: :
Cite : Aykan CANDEMİR ; Esra TAŞÇI & Oğuzhan ACAR, (2021). HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ'LERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞLERİNİN KÜMELENME YOLUYLA DESTEKLENMESİ: HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 796-807. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.237.
    


Summary

Son yıllarda yükselen küreselleşme ile birlikte, firmaların uluslararasılaşma sürecine katılımı artmakta ve şirketler, stratejilerinde uluslararasılaşmaya, uluslararası ticaret yoluyla çeşitli yollardan yeni pazarlara girme konusuna daha fazla ağırlık vermektedir. Sonuç olarak, giderek daha fazla firma iç pazarlarının dışında faaliyet göstermeye ve mallarını yabancı müşterilere ihraç etmeye başlamaktadır. KOBİ'ler, büyük şirketlere göre müşterinin ihtiyaçlarına daha esnek ve duyarlı olma avantajına sahiptir. Kümelenme, işbirliği yoluyla şirketlere yeni olanaklar sunabilmektedir. Kümelenme yoluyla ağ oluşturma ve kümelenme için sunulan destek sistemleri, KOBİ'lerin küresel pazarda daha iyi rekabet etmesini sağlamaktadır. Küresel gelişmeler ve politikalara paralel olarak 2010 yılında Türkiye, kümelenme yoluyla firmaların uluslararasılaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan destek sunan UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) (reel sektör için) ve HISER (hizmet sektörü için) programını başlatmıştır. Bu çalışma, haberleşme teknolojileri sektöründeki firmalarının kümelenme analizini sunmaktadır.Keywords
Uluslararasılaşma, ihracat, kümelenme, uluslararası pazarlama

Abstract

With the rising globalization in recent years, the participation of firms in the internationalization process has been increasing and companies are giving more emphasis on internationalization in their strategies in terms of entering new markets through various ways, especially through international trade. As a result, more and more firms have started to operate outside their domestic markets and export their goods to foreign customers. SMEs have the advantage of being more flexible and responsive to the needs of the customer compared to big firms. Clustering may offer new possibilities for the firms through collaboration. Significantly, these networking and support systems enable SMEs to compete better in the global marketplace. Building on local strengths, SME policies need to address the small-firm clusters to meet the challenges posed by globalizing economies. Parallel to global developments and policies, in 2010 Turkey introduced UR-GE (Supporting the Development of International Competitiveness) (for real sector) and HISER (for service sector) program which offers support aiming to help the firms’ internationalization through clustering. This paper presents the analysis of the communication technology firms forming the cluster.Keywords
Internationalization, exports, clustering, international marketing

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri