ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DURMUŞ BAHAR ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A STUDY ON DURMUŞ BAHAR WORKS )

DURMUŞ BAHAR ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
Author : Gonca YAYAN  & Esra KANAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 815-826
DOI Number: :
Cite : Gonca YAYAN & Esra KANAL, (2021). DURMUŞ BAHAR ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 815-826. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.231.
    


Summary

Sanat, mağara devrinden günümüze kadar geçen sürede, toplumlara bir şeyleri aktarmanın en önemli yollarından biri olmuştur. Yazının olmadığı ya da okuyanın az olduğu dönemlerde ise üstlendiği fonksiyon, çok net bir şekilde belirleyici olmuştur. Bu yönüyle sanat, ister büyü amaçlı olsun veya dinsel, siyasal ve toplumsal mesajlar vermeye yönelik olsun her dönemde ve her toplumda çok önemli bir ifade araç özelliği taşımıştır. Sanat yoluyla aktarılan hikâye, olay, öğüt, propaganda vb. birçok sanat kavramı, sanatı güçlendiren bir etki oluştururken, herkesin kendine münhasır yorumunu özgürce yapabileceği mükemmel bir malzeme olarak da günümüze kadar kullanılagelmiştir. Dolayısıyla sanat, içerdiği farklı imgeler ve sembollerle iletişim kurabildiğimiz özel bir alandır. Her sanatçı ise bu imge ve sembollerle kendini veya yaşadığı toplumu, tanık olduğu pek çok olayı da anlatabilmiştir. Sanatçılar genel olarak; marjinal, öncü, yerleşik değerler ve kalıplaşmış düşüncelerle barışık olmayan, her daim yenilik peşinde koşan, özgür ruhlu bazen isyankâr, biraz anarşist, biraz da narsist olan ve standart kalıplara sokulamayacak türden insanlar olarak da tanımlanabilmektedir. İletişim, duygu, düşünce, haber ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasını sağlarken, sanatta insanın duygu ve düşüncelerinde şekillenerek, toplumları kültürel açıdan besleyen en temel kaynak olmuştur. Sanat ve iletişim arasındaki bu ilişkiden yola çıkarak sanatçı Durmuş Bahar’ın eserleri incelenmiş olup, nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama modeli kullanılmıştır.Keywords
Sanat, İletişim, Durmuş Bahar

Abstract

From cave age to present day, art has been one of the most important ways of conveying things to societies. In periods when there is no writing or when the reader is scarce, the function it undertook has been so clearly determinant. In this respect, art has been a very important means of expression in every period and in every society, whether it is for magical purposes or to give religious, political and social messages. While many art concepts transmitted through art such as stories, events, advice, propaganda etc. create an effect strengthening the art, it has been used as a perfect material that everyone can freely make their own unique interpretation till prezent. Therefore, art is a special field that we communicate with different images and symbols it contains. Every artist was able to tell about herself or himself or the events she/he experienced or witnessed with these images and symbols. In general, artists can also be defined as marginal, pioneering, unconcerned with established values and stereotypes, always looking for innovation, free-spirited, sometimes rebellious, somewhat anarchist, a little narcissistic and non-standardized. While providing mutual transmission of emotions, thoughts, news and info from individual to individual through any style and means, communication became one of the most fundamental sources culturally feeding societies through getting shapes on human mind and emotions. Based on the relationship between art and communication, works of artist Durmuş Bahar have been examined in this article; and literature scanning model, one of the qualitative research methods, was used in this study.Keywords
Art, Communication, Durmuş Bahar

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri