ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVDEN HIRSIZLIK SUÇUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING BURGLARY FROM THE VIEW OF ROUTINE ACTIVITIES THEORY )

EVDEN HIRSIZLIK SUÇUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ

 
Author : Murat DELİCE    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 896-909
DOI Number: :
Cite : Murat DELİCE , (2021). EVDEN HIRSIZLIK SUÇUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN RUTİN AKTİVİTELER TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 896-909. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.228.
    


Summary

Evden hırsızlık tüm toplumlarda yaygın olarak görülen bir suç türüdür. Bu suç türünün ülkemizde de yaygın olduğunu gösteren veriler mevcuttur. Doğrudan ve dolaylı zararlarıyla geniş kitleleri etkileyen bu suç türünün önlenebilmesi için bu suça etki eden faktörlerin açığa çıkarılması ve anlaşılması önemlidir. Bu araştırmada bir apartman dairesini hırsızlık suçunun hedefi haline getiren faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın kuramsal çerçevesi son yıllarda pek çok suç türünü açıklamadaki başarısıyla ön plana çıkan ve özellikle bir mağduriyet teorisi olarak bilinen Rutin Aktiviteler Teorisi ile çizilmiştir. Araştırmada; daha önceden evden hırsızlık suçunun mağduru olmuş 215 apartman dairesi ile bu suçun mağduru olmamış 222 apartman dairesi 12 farklı özellik açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler SPSS programı üzerinde Ki Kare testiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, bu iki farklı türdeki apartman dairelerinin kattaki daire sayısı, aylık gelir, ikamet tipi, güvenlik görevlisi, zil paneli durumu ve evde yaşayanların kimlikleri özellikleri açısından birlerinden istatistiki olarak anlamlı derece farklılaştıklarını göstermiştir. Yine araştırmanın bulguları apartmandaki kat sayısı, evde yaşayanların sayısı, evde yaşanan yıl sayısı, sahiplik türü, güvenlik kamerası ve daire giriş kapısı tipi özellikleri açısından bu iki farklı türdeki apartman dairelerinin anlamlı derecede ayrışmadıklarını göstermiştir.Keywords
Evden Hırsızlık, Suç, Rutin Aktiviteler Teorisi, Güvenlik, Önlem

Abstract

Burglary being seen in all societies is one of the most frequent crime types. There is enough evidence to believe that burglary is also widespread in Turkey. Burglary’s direct and indirect casualties affect many people comprehensively. In order to minimize these effects, factors facilitating burglary should be found out and understood. This current study investigated factors which make an apartment flat a victim of burglary. Routine Activity Theory, known as a victimization theory, which can successfully explain many crimes in the last decades, was used for the theoretical frame of this study. 215 burglarized apartment flats and 222 non-burglarized apartment flats were compared in terms of 12 different characteristics of the flats. The data were collected through questionnaires. The data were analyzed using Chi Squared test on SPSS. Findings showed that there are significant differences between these two types of flats in terms of the level of monthly income, number of flat in each floor, type of apartment blocks, security guards, type of bells, and type of residents. On the other hand, number of floors, number of residents, number of years lived in flats, type of households, security cameras, and type of doors were not found as significant variables.Keywords
Burglary, Crime, Routine Activities Theory, Security, Caution

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri