ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EVALUATION OF ENVIRONMENTAL DESIGN PROJECTS IN TERMS OF SCENARIO-ACTIVITY DIVERSITY IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION
(PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE ÇEVRE TASARIM PROJELERİNİN SENARYO-ETKİNLİK ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ )

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL DESIGN PROJECTS IN TERMS OF SCENARIO-ACTIVITY DIVERSITY IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION

 
Author : Elif BAYRAMOĞLU  & Seyhan SEYHAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 751-755
DOI Number: :
Cite : Elif BAYRAMOĞLU & Seyhan SEYHAN , (2021). EVALUATION OF ENVIRONMENTAL DESIGN PROJECTS IN TERMS OF SCENARIO-ACTIVITY DIVERSITY IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 751-755 . Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.227.
    


Summary

Peyzaj mimarlığı bir alanın kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım amacına göre dış mekan etkinliklerinin belirlenmesine dayanır. Sonucunda belirlenen etkinliklere mekan tasarlayan ve uygulayan meslek disiplindir. Bu meslek disiplini gelişimini eğitim döneminde başlatarak çalışma hayatında da devam ettirmektedir. Peyzaj mimarlığı eğitiminde gelişim dersler kapsamında ele alınan çevre tasarım projeleri ile devam etmektedir. Çevre tasarım projeleri çevreye bakmayı, kullanıcıyı öğrenme ve görsel olarak çevreden alınan bilgileri deneyimleyerek sentezleme yöntemine başvurur. Ders kapsamında öğrenciler çalışma alanında problemini belirlendikten sonra çözümüne yönelik senaryolar geliştirmektedirler. Senaryolarla birlikte bütünleşerek devam eden tasarım süreci, öğrencilerin kullanıcıları için özel ve genel kullanım alanı etkinlikleri belirlenmektedir. Bu çalışmada KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2. Sınıf öğrencilerinin Çevre Tasarım Proje-2 dersi kapsamında gerçekleştirilen Tek konut projelerinde senaryo gelişim aşamalarını tespit etme amacıyla yapılmıştır. Bunun amaçla ders grup öğrencileri ile açık uçlu anket yöntemi yapılmıştır. Oluşturulan senaryoların etkinlik çeşitliliğini belirlemedeki önemi ve başarısı değerlendirilmiştir. Aynı zamanda çıkan sonuç ürünlerinde kullanıcıları için kullanım alanları ve etkinlikleri oluşturulan senaryolar kapsamında değerlendirilmiştir.Keywords
Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Senaryo, Çevre Tasarım Projesi, Etkinlik Çeşitliliği

Abstract

Landscape architecture is based on the determination of outdoor activities according to the purpose of use in line with the user's wishes and needs. It is the professional discipline that designs and implements spaces for the activities determined as a result. This professional discipline starts its development during the education period and continues in the working life. Development in landscape architecture education continues with environmental design projects that are handled within the scope of the courses. Environmental design projects employ the method of looking at the environment, learning the user and visually synthesizing the information received from the environment. Within the scope of the course, students develop scenarios for the solution after determining the problem in the field of study. The design process, which continues by integrating with the scenarios, determines special and general use activities for students' users.Keywords
Landscape Architecture education, Scenario, environmental design project, variety of activities

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri