ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİBER UZAYDA YAŞLI BİREYLERİN SİBER GÜVENLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ
(A SWOT ANALYSIS ON CYBER SECURITY PROBLEMS OF ELDERLY INDIVIDUALS IN CYBER SPACE )

SİBER UZAYDA YAŞLI BİREYLERİN SİBER GÜVENLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ

 
Author : Emir Hasan ÖLMEZ  ; Ülkü Melike ALPTEKİN & Özgür ASLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 772-781
DOI Number: :
Cite : Emir Hasan ÖLMEZ ; Ülkü Melike ALPTEKİN & Özgür ASLAN , (2021). SİBER UZAYDA YAŞLI BİREYLERİN SİBER GÜVENLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 25, p. 772-781 . Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.225.
    


Summary

Siber uzay, İnternet’in gelişimi ve yaşamımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte dahil olduğumuz modern dünyadır. Literatürde de ifade edildiği üzere, bu dijital temelli dünyadaki, bilgisayarı bir araç, hedef veya daha fazla suçu devam ettirmek için kullanan siber taciz, siber para aklama, siber dolandırıcılık ve siber terörizm gibi yasadışı faaliyetler siber suç kapsamına girmektedir. Bu kapsamdaki suçlardan korunmak için alınan önlemler ise siber güvenlik önlemleri olarak isimlendirilmektedir. Özellikle batı toplumlarında demografik değişimler dolayısıyla yaşlı bireylerin oranı hızla artmaktadır. İnternet, yaşlıların hayat kalitelerini artırabilecek iletişim, sağlık ve finans gibi birçok alandaki fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde siber uzayın, yaşlılara özellikle toplumun bir parçası olarak sosyalleşmek ve işlerini evlerinde yürütebilmek konusunda sağladığı yararlar göz ardı edilemez. Buna karşın, yaşlılar siber uzayda en savunmasız gruplardan biri olarak dikkat çekmektedir. Literatüre bakıldığında yaşlı bireylerin siber dünyada yaşayabilecekleri siber suçlara ilişkin çalışmalar sınırlı düzeydedir. Siber uzayın ortaya çıkardığı fırsatların yaşlılar açısından gerçekleştirilebilmesi için siber güvenlik kaçınılmaz olarak üzerinde durulması gereken konulardan biri olarak son yıllarda daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Bu çalışmada, yaşlıların siber uzayda yaşadıkları siber güvenlik sorunları SWOT analizi ile incelenmeye ve çözümler önerilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında siber uzay, siber suç ve siber güvenlik konularına değinilmiştir. Daha sonra ise konu üzerine SWOT analizi yapılmış ve yaşlıların siber uzaydaki güvenlikleri için gerekli hususlar, konu üzerine yapılmış literatür incelenmek suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Suç, Yaşlılar.

Abstract

Cyberspace is the modern world we are involved in with the development of the Internet and becoming a part of our lives. As stated in the literature, in this digital-based world, illegal activities such as cyber harassment, cyber money laundering, cyber fraud and cyber terrorism that use the computer to perpetuate a tool, target or more crime fall under the scope of cybercrime. The measures taken to protect against crimes in this context are called cyber security measures. Especially in western societies, the ratio of elderly individuals is increasing rapidly due to demographic changes. The Internet brings with it opportunities in many areas such as communication, health and finance that can improve the quality of life of the elderly. From this point of view, the benefits of cyberspace for elderly people, especially as a part of society, in socializing and running their jobs at home cannot be ignored. In contrast, the elderly stand out as one of the most vulnerable groups in cyberspace. When the literature is reviewed, studies on cybercrime that elderly people can live in the cyber world are limited. In order to realize the opportunities created by cyber space for the elderly, cyber security has inevitably started to attract more attention as one of the issues that need to be emphasized. In this study, the cyber security problems experienced by the elderly in cyber space were examined with SWOT analysis and solutions were tried to be proposed. In this context, cyber space, cybercrime and cyber security issues were discussed within the scope of the study. Then, a SWOT analysis was made on the subject and the necessary issues for the security of the elderly in cyber space were tried to be explained by examining the literature on the subject.Keywords
Cyber Space, Cyber Security, Cyber Crime, Seniors.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri