ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRICI DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARIN DEVAMLILIĞI İÇİN GELİŞTİRİLEBİLECEK ÇÖZÜMLER
(BEHAVİORS THAT INCREASE MOTİVATİON OF TEACHERS İN EDUCATİON AND SOLUTİONS THAT CAN BE DEVELOPED FOR THE CONTİNUİTY OF THESE BEHAVİORS )

EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRICI DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARIN DEVAMLILIĞI İÇİN GELİŞTİRİLEBİLECEK ÇÖZÜMLER

 
Author : Merve ALICI  & Merve ALICI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 532-541
DOI Number: :
Cite : Merve ALICI & Merve ALICI, (2021). EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONUNU ARTIRICI DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARIN DEVAMLILIĞI İÇİN GELİŞTİRİLEBİLECEK ÇÖZÜMLER. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 24, p. 532-541. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.194.
    


Summary

Bu çalışmada öğretmenlerin çalışma hayatındaki motivasyonunu artıracak davranışların ne olduğu ve bu davranışların devamlılığı için geliştirilebilecek çözümlerler belirlenecektir. Her iş sahasında çalışanının performansını artıracak çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Eğitim sahasının vazgeçilmez bir unsuru olan öğretmenlerin de çalışma hayatına katkı sağlayacak çeşitli motivasyon kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu sebeple hem bu anlamda yapılan çalışmaların ışığında motivasyon kaynakları belirlenecek hem de sadece dile getirilen bir unsur olmaktan çıkarılıp nasıl devamlı hale getirileceği tartışılacaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. On beş katılımcının tecrübelerine dayanarak yazılmıştır. Görüşmeler kayıt altına alınmış ve sorunlar temalar halinde ortaya çıkarılmıştır.Keywords
Eğitimde motivasyon, okul, öğretmen

Abstract

In this study, the behaviors that will increase teachers' motivation in working life and the solutions that can be developed to maintain these behaviors will be determined. Various arrangements are made to increase the performance of the employee in every field. Teachers, who are an indispensable element of the education field, also need various motivation sources that will contribute to their working life. For this reason, the sources of motivation will be determined in the light of the studies carried out in this sense, and it will be discussed how to make it permanent instead of being a merely mentioned element at the same time. The qualitative research method was used in the study. It was written based on the experiences of fifteen participants. The interviews were recorded and the problems revealed in themes.Keywords
Motivation in education, school, teacher

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri