ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PALYATİF BAKIM ETİĞİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
(A CRİTİCAL OVERVİEW ON PALLİATİVE CARE ETHİCS )

PALYATİF BAKIM ETİĞİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

 
Author : Sibel ORHAN  ; Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 429-432
DOI Number: :
Cite : Sibel ORHAN ; Muhammet GÜMÜŞ & Emine KIZILKAYA, (2021). PALYATİF BAKIM ETİĞİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 23, p. 429-432 . Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.189.
    


Summary

Günümüzde teknolojinin ilerlemesine rağmen, artan kronik rahatsızlıklar sonucunda hastalığının son evresine gelmiş olan hastalar, ağrı ve sızı çekerek bu sancılı döneme girmektedirler. Bu dönemdeki hastalarda tedavi mümkün görülmediği için, ölümünün daha kolay olabilmesi adına ağrı ve acı çekmemek ve yaşamının son evresinde kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hareket edebilmek ayrı bir önem arz etmektedir. Kanser hastalığının son evresine gelmiş olan hastalar için ilk palyatif bakım merkezi onların daha iyi tedavi alabilmeleri adına 1967’de Cicely Saunders tarafından kurulmuştur. Cicely Saunders’e göre, bu bakım merkezinde kalmış olan kanser hastaları, ağrı ve sızıyı en son evreye kadar deneyimledikleri için bakım ihtiyacını en güvenilir şekilde alma hakkına sahip olmalıdır. Palyatif bakım, hastalığının son evresine gelmiş olan hastaların yanında, psikolojik açıdan yorgun düşmüş olan hasta yakınlarını da bütüncül bir süreç içerisinde ele almaktadır. Bütüncül yaklaşım içerisinde sadece fiziksel boyut düşünülmemeli aynı zamanda psikolojik ve manevi süreçlerde gözden geçirilmelidir. Palyatif bakım öncesi ve uygulama sürecinde, hastanın hastalığının teşhis edilmesi, son evreye gelen hastaya ne tür tedavilerin uygulanacağının bildirilmesi, bu durumun hastaya anlatılıp anlatılmaması kararı, hasta mahremiyeti içerisinde hastadan hastalığının saklanmaması, hasta yakınının durumu en makul şekilde hastaya bildirmesi, sağlık personelinin hastanın tedavisiyle ilgilenmesi gibi konularda zaman içerisinde etik boyutları olan sorunlarla yüz yüze gelinebilmektedir. Çalışmada, bahsedilen alanlar ve bu alanlar neticesinde öne çıkan etik sorunlardan bahsedilecek olup, eleştirel bir perspektifle konu değerlendirilecektirKeywords
Palyatif Bakım, Etik Sorunlar, Hastalar, Hasta Yakınları

Abstract

Today, despite the advancement of technology, patients who have reached the last stage of their disease as a result of increasing chronic diseases,enter this painful period by suffering pain and aches. Since treatment is not considered possible in patients in this period,, it is of special importance not to suffer pain and to be able to act in line with their own needs and wishes in the last phase of their life in order to make death easier. The first palliative care center of patients who have reached the final stage of cancer was established in 1967 by Cicely Saunders in order for them to receive better treatment. According to Cicely Saunders, cancer patients who have stayed in this care senter should have the right to receive care in the most reliable way, as they experience pain and aches until the very last stage. In addition to patients who have reached the last stage of their disease, palliative care also handles the ralatives of patients who are psychologically exhausted in a holistic process. In the holistic approach, not only the physical dimension should be considered, but also should be reviewed in psychologically and spiritual processes. Diagnosing the patient’s disease before and during the application of palliative care, informing the patient about the treatment to be applied to the last stage, the decision whether to explain this situation to the patient, not to hide the disease from the patient in the privacy of the patient, the patient’s relative inform the patient in the most reasonable way, the healthcare personnel should be interested in the treatment of the patient.In such matters, problems with ethical dimensions can be encountered over time. In the study, the mentioned areas and the rethical problems emerging as a result of these areas will be mentioned and the subject will be evaluated with a critical perspective.Keywords
Palliative Care, Ethical lssues, Patients, Patient Relatives

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri