Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN PANAY ADASI
(PANAY ISLAND FROM THE PERSPECTIVE OF TOURISM GEOGRAPHY )

Author : Emin ATASOY   & Evren ATIŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 77-96
    


Summary

Filipinler'in altıncı en büyük ve dördüncü en kalabalık adası olan Panay, Visayas Adalar Grubu’ndaki en büyük yüzölçümüne sahip olanıdır. Panay Adası, 4 eyaleti, 3 kenti ve 91 ilçeyi kapsamaktadır. Panay Adası’nın kuzeyinde Sibuyan Denizi, doğusunda Visayan Denizi ve güneyinde de Sulu Denizi yer almaktadır. Adanın kuzeydoğusunda yer alan Hinto-Olo Boğazı Panay’ı Masbate Adası’ndan ayırır. Adanın güneydoğusunda yer alan İloilo Boğazı Panay’ı Guimaras Adası’ndan ayırır. Panay, dağlık, orta gelişmiş ve seyrek nüfuslu bir Filipin Adası olarak tanımlanabilir. Bu araştırmada Panay Adası’nın coğrafi konumu, doğal ve beşeri özellikleri açıklandığı gibi turizm çekicilikleri ve doğa koruma alanları da kısaca ele alınmıştır. Adanın başlıca kentleri, şelaleleri, mağaraları, akarsuları, kıyı adaları, inanç merkezleri ve tarihsel-kültürel çekicilikleri irdelenerek adanın turizm potansiyeli resmedilmeye çalışılmıştır. Çalışmada hem adanın başlıca konaklama tesisleri ve plajları hem de adanın yakın çevresinde yer alan turizm merkezleri irdelenmiştir.Keywords
Panay Adası, Filipinler Cumhuriyeti, Turizm, Visayas Adaları

Abstract

Panay, which is the sixth largest and fourth most populous island in the Philippines, is the one with the largest surface area within the Visayas Islands Group. The Panay Island is composed of 4 states, 3 cities and 91 districts. There is the Sibuyan Sea in the north, the Visayan sea in the east and the Sulu Sea in the south of the Panay Island. The Hinto-Olo strait, located in the northeast of the island, separates Panay from the Masbate Island. The Iiloilo strait, located in the southeast of the island, separates Panay from the Guimaras Island. It is possible to describe Panay as a mountainous, middle-developed and sparsely populated Philippine island. In the present study, the geographical location, natural and human characteristics of the Panay Island have been explicated; also the touristic attractions and natural conservation areas have been briefly discussed. We have tried to identify the tourism potential of the island by examining the major cities, waterfalls, caves, rivers, coastal islands, faith centers and historical-cultural attractions. In this study, both the main accommodation facilities and beaches of the island and the tourism centers in the immediate vicinity of the island have been examined.Keywords
Panay Island, Philippines, Tourism, Visayas Islands

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri