Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LETONYA TARİHİ ve BAĞIMSIZLIK SONRASI DIŞ POLİTİKA TERCİHLERİ
(HISTORY OF LATVIA AND FOREIGN POLICY CHOICES AFTER INDEPENDENCE )

Author : Ali ERAVCI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 26-37
    


Summary

Gerek Avrupa bütünlüğü gerekse Avrasya bütünlüğünün sağlanmasını hedef edinen devletler için Baltık coğrafyası ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bu önem Baltık coğrafyasına yönelik ilginin artmasına neden olmuştur. Ancak bölgede çıkarları bulunan devletlerinin bu ilgisi Baltık halkını fazlasıyla tedirgin etmiş ve uzun yıllar kimliklerini tanımlama ve bağımsızlık mücadelelerine yol açmıştır. Böylece Baltık bölgesinde yaşayan halklar tarihe benzer şartlarda şahitlik etmiştir. Alman ve Rus müdahaleleri, iki savaş arası elde edilen bağımsızlık ve Sovyet süreci tüm bunlardan Baltık ülkeleri eş zamanlı olarak etkilenmiştir. Letonya konum olarak Estonya ve Litvanya’nın ortasında konumlanmıştır. Konumu gereği Baltık coğrafyasında meydana gelen gelişmelerden de kendisini bağımsız tutamamıştır. Bağımsızlık sonrası diğer iki Baltık ülkesinin Batı eksenli dış politika tercih etmiş iken, Letonya da bu duruma kayıtsız kalamamıştır. Bu makalede Letonya tarihi irdelenmiş ve güncel Leton dış politika tercihleri de ele alınmıştır. Dolayısıyla bu makalenin temel amacı Letonya özelinde Baltık coğrafyası hakkında bilgi sahibi edinilmesi olmuştur.Keywords
Letonya, Avrupa Birliği, NATO, Baltık

Abstract

The Baltic geography has been of particular importance for the states aiming at ensuring both European and Eurasian unity. This importance has increased the interest in the Baltic geography. However, this interest of the states that have interests in the region made the Baltic people very worried and led to struggles for defining their identity and independence for many years. Thus, the peoples living in the Baltic region witnessed to history in similar conditions. German and Russian interventions, independence between the two wars and the Soviet process, from all of these Baltic countries were affected simultaneously. Latvia has been located in the middle of Estonia and Lithuania. Due to its location, it could not keep itself independent from the developments in the Baltic geography. While the other two Baltic countries preferred Western-oriented foreign policy after independence, Latvia could not remain indifferent to this situation. In this article, the history of Latvia is examined and current Latvian foreign policy preferences are also discussed. Therefore, the main purpose of this article has been to gain knowledge about the Baltic geography specific to Latvia.Keywords
Latvia, European Union, NATO, Baltic

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri