Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 BOYUTLU SANAL SİMÜLASYON İLE POPO TİPLERİNİN GİYSİ DURUŞUNA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE EFFECTS OF BUTT TYPES ON CLOTHING POSTURE WITH 3D VIRTUAL SIMULATION )

Author : Fatma GÜRSOY   & Arzu BOR KOCAMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 889-898
    


Summary

Hazır giyim endüstrisinde satılan giysilerde sadece boy, beden, bel, kalça gibi temel ölçüler kullanılarak standart kalıplarla üretim yapılmaktadır. Oysa aynı bel ve kalça ölçüsüne sahip iki kişide, farklı popo şekillerine sahip oldukları için giymiş oldukları kıyafetlerin duruşlarında farklı görünümler olabilmektedir. Bu araştırmada, araştırmacılar tarafından hazırlanan etek ve pantolon kalıplarının sanal provaları yapılmış ve giysi simülasyonları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın amacı, aynı vücut ölçülerine sahip kişilerdeki farklı popo şekillerinin giysinin görünüşü üzerindeki etkilerini sanal prova ile değerlendirmektir. Değerlendirmede 3 boyutlu sanal prova simülasyonu ile elde edilen görüntüler kullanılmıştır. Bu amaçla, Kare şekilli, A (Armut) şekilli, Yuvarlak şekilli ve V (Kalp) şekilli sınıflandırmasına göre 4 farklı karakteristik özellik dikkate alınarak sanal mankenler oluşturulmuştur. Etek ve pantolon sanal provaları, hazırlanan standart kalıp kullanılarak aynı vücut ölçüsüne ancak farklı popo şekillerine sahip sanal mankenler üzerinde yapılmıştır. Sanal provaların ardından tek bir kalıp olmasına ve mankenlerin aynı vücut ölçülerine sahip olmalarına rağmen, farklı popo şekillerine sahip kişilerde etek ve pantolonlarda beden uyumu sorunları tespit edilmiştir. Etek provalarında, özellikle etek ucu duruşlarında, volan dağılımlarında ve genel görünüşlerinde belirgin farklılıklar olduğu görülmüştür. Pantolonların sanal provalarında ise özellikle paça duruşlarında ve genel görünümlerde duruşların çok farklı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla araştırmada popo tiplerinin giysi duruşları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
3 Boyutlu Sanal Prova, V-Stitcher, Giysi Duruşu, Popo Şekli

Abstract

The clothes sold in the ready-wear industry are produced with standard patterns using basic measures such as height, body, waist, hip. However, since two people with the same waist and hipsize have different butt shapes, there are different appearances in the fitting of the clothes they are wearing. In this study, virtual rehearsals of skirt and trouser patterns prepared by the researchers were made and the garment simulations were compared. The aim of the study is to evaluate the effects of different butt shapes on the appearance of the garment in people with the same body size by virtual rehearsal. In the evaluation, images obtained by 3D virtual rehearsal simulation were used. For this purpose, virtual mannequins were created according to the classification of Square shaped A (Pear) shaped, Round shaped, and V (Apple) shaped, considering 4 different characteristics. Skirt and trousers virtual rehearsals were performed on virtual mannequins with the same body size but different butt shapes using the prepared standard pattern. After the virtual rehearsals, although, there was a single pattern and the mannequins had the same body measurements, body fit problems were detected in skirts and trousers in individuals with different butt shapes. It has been observed that there are distinct differences in skirt rehearsals, especially in hemline fittings, flounce distribution and overall appearance. In virtual rehearsals of the trousers, it was observed that the postures were very different, especially in the appearance of lower part of the trousers and overall appearance. Therefore, in the study, it was concluded that butt types are effective on clothing postures.Keywords
3D Virtual Rehearsal, V-Stitcher, Clothes Posture, Butt Shape

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri