ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE 2020 YILI PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN ANALİZİ
(YEAR 2020 İN TURKEY PANDEMİC PERİOD ANALYSİS OF ARTİCLES MADE ON DİSTANCE EDUCATİON )

TÜRKİYE'DE 2020 YILI PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN ANALİZİ

 
Author : Barış DEMİR  ; Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 835-838
DOI Number: :
Cite : Barış DEMİR ; Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN, (2020). TÜRKİYE'DE 2020 YILI PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN ANALİZİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 19, p. 835-838. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.136.
    


Summary

Pandemi Döneminde uzaktan eğitim kavramı eğitimin temel konusu haline gelmiştir. Mevcut durumda uzaktan eğitim ile ilgili çok sayıda makale olmasına rağmen Pandemi döneminde uzaktan eğitimin analizinin yapıldığı çalışmalar daha değer kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi döneminde uzaktan eğitim üzerine yapılan makaleleri incelemektir. Araştırma konusunu oluşturan makaleler Google Scholar (Akademik) veri tabanında yapılan tarama sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma; 2020 yılında çalışılan makaleyle sınırlıdır. Veriler, uzaktan eğitim ile ilgili makaleler üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo yardımıyla yorumlanmıştır.Keywords
Uzaktan Eğitim, Covid-19, Türkiye’de yapılmış makaleler

Abstract

During the Pandemic Period, the concept of distance education has become the main subject of education. Although there are many articles on distance education in the current situation, studies that analyze distance education during the pandemic period have gained more value. The aim of this study was to examine the articles done on distance education in Turkey pandemic period. The articles constituting the subject of the research were obtained as a result of the search made in the Google Scholar (Academic) database. This work; Limited to the article studied in 2020. The data were evaluated through articles on distance education. The data obtained were interpreted with the help of a table.Keywords
Distance Education, Covidien-19, articles made in Turkey

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri