ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İZMİR’DE SAĞLIK TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU VE POTANSİYELİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND POTENTIAL OF HEALTH TOURISM IN IZMIR )

İZMİR’DE SAĞLIK TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU VE POTANSİYELİNİN ANALİZİ

 
Author : Ali Erhan ZALLUHOĞLU  ; Cihat KARSLI; Aykan CANDEMİR & Aslı DİYADİN LENGER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 808-822
DOI Number: :
Cite : Ali Erhan ZALLUHOĞLU ; Cihat KARSLI; Aykan CANDEMİR & Aslı DİYADİN LENGER, (2020). İZMİR’DE SAĞLIK TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU VE POTANSİYELİNİN ANALİZİ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 19, p. 808-822. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.133.
    


Summary

Sağlık turizmi, sağlık, teknoloji ve ulaşım sektöründeki gelişmelerin desteğiyle son yıllarda oldukça önemli gelişmeler göstermiştir. Birçok ülkede daha iyi sağlık ve bakım hizmeti alma, şifalı su kaynaklarından yararlanmak ve üst yaş grubu için sunulan terapi ve bakım hizmetlerinden faydalanma kapsamında sağlık turizm faaliyetleri gerçekleşebilmektedir. Sağlık turizmi, sadece medikal faaliyetleri kapsamamakta, konaklama olanaklarından kişiye ve refakatçilerine yönelik turistik turlara kadar geniş bir faaliyet sürecini de içermektedir. Türkiye’de yetişmiş nitelikli sağlık işgücünün yanı sıra yüksek teknolojiye sahip sağlık tesis sayısının artmasıyla beraber sağlık turizmine olan talebin artış gösterdiği bilinmektedir. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’in sahip olduğu turizm altyapısı ve zenginlikleri yanında beşeri sermayesiyle sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırmanın amacı, İzmir ilinin sağlık turizmi açısından mevcut durumunu ve bu çerçevede potansiyelini analiz etmektir. Bu bağlamda, İzmir ilinde sağlık turizmi kapsamında temel aktörleri olarak faaliyet gösteren sağlık işletmeleri, konaklama ve turizm işletmeleri ile görüşülmüştür. Elde edilen bulgular sonucunda, İzmir’in sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyeli olduğu tespit edilmiş olsa da bazı eksiklikler nedeniyle potansiyelini yeterli düzeyde ortaya çıkaramadığı ulaşılmıştır.Keywords
Sağlık Turizmi, Pazarlama, İzmir

Abstract

Health tourism has shown significant developments in recent years with the support of developments in health, technology and transportation sector. In many countries, health tourism activities can be carried out within the scope of getting better health and care services, benefiting from healing water resources, and benefiting from therapy and care services for the upper age group. Health tourism does not only cover medical activities, but it also include a wide range of activities from accommodation opportunities to touristic tours for the person and their companions. Qualified workforce as well as the number of health facilities with high technology in Turkey has been increasing with growing demand for health tourism. İzmir being Turkey's third biggest city, has considerable potential in terms of human capital, tourism infrastructure and cultural richnesses for health tourism. The aim of the research is to analyze the current situation and the potential of İzmir province within the context of health tourism. Within this context, interviews were made with firms in health sector, accommodation and tourism companies operating as the main actors in the scope of health tourism in İzmir. As a result of the findings, it has been determined that İzmir has an important potential in terms of health tourism, however she cannot reveal its potential sufficiently due to some deficiencies.Keywords
Health Tourism, Marketing, Izmir

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri