Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL MEDYANIN Z KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
(THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN CONSUMER BEHAVIOR OF GENERATION Z: A QUALITATIVE RESEARCH EXAMPLE )

Author : Muhammed Enes BİGA   & Ozan ÇATIR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 786-807
    


Summary

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği ve yaşadığımız dünya sınırlarının azaldığı günümüz dünyasında internet ve sosyal medya insanların gündelik hayatı için en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Dünyanın her yerinden milyonlarca insanın birbiriyle etkileşim halinde olduğu bu sanal ortam, pazarlama alanında da kendisini göstermiş; firmalar ürünlerini daha hızlı ve daha ucuz şekilde, daha geniş kitlelere tanıtma imkânı bulmuştur. Tüketiciler ise ürünleri inceleme, başka kullanıcıların yorumlarını okuyarak değerlendirme gibi imkanlara kavuşmuştur. Günümüzde, sosyal medya tüketicilerin satın alma kararını etkileyen yeni ve önemli bir faktördür. Bilişim çağının içine doğan ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanan gençlerin oluşturduğu Z kuşağı üyeleri, işletmelerin üzerinde durması gereken belki de en önemli kuşak grubudur. Sosyal medyanın pazarlama çalışmaları için artan önemi ve Z kuşağı üyelerinin sosyal medyayı etkin olarak kullanmaları, sosyal medya ve Z kuşağı birlikteliğinin incelenmesi gereken önemli bir konu haline getirmiştir. Bu çalışmada, sosyal medyanın Z kuşağı üyelerinin tüketim ve satın alma davranışları üzerindeki rolü araştırılmaya çalışılmıştırKeywords
Sosyal Medya, Online Alışveriş, Tüketici Davranışları, Z Kuşağı

Abstract

In today's world where information and communication technologies are developing rapidly and decrease in boundry, internet and social media have become one of the most important concepts for people's daily life. This virtual environment, social media, where millions of people from all over the world interact with each other has shown itself in marketing field and so firms have found opportunity to introduce their products or services faster and cheaper to the large mass. Likewise, consumers also have found opportunity to analyse and decide to buy products or services by reading other user's comment. Now, social media is a new factor that affects consumer's buying decision on the marketing field. The members of Z generation who born in information age are using social media intensively, thus, this generation is probably the most important cohort that businesses should focus on. Along with increasing importance of social media for marketing field and efficient use of social media by members of Z generation has turn social media and Z generation relationship into an important issue to be examined. In this study, it has been trying to analyze that the role of social media on the consumption and purchasing behaviors of generation Z members has been investigated.Keywords
Social Media, Online Shopping, Consumer Behaviour, Generation Z

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri