Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ЛИРИКАЛЫҚ ЦИКЛДЕГІ СЫЗЫҚТЫ ЕМЕС УАҚЫТТЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
(PRINCIPLES OF NON-LINEAR TIME IN THE LYRIC CYCLE )

Author : Tolysbaeva Zhanna ZHENISOVNA  & Shorabek Adilkhan DYUSENBEKOVICH & Aymbetova Ulbosyn UTEGENOVA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 4
Page : 35-41
207    131


Summary

Берілген мақалада түрлі циклдардың пайда болуына негіз болған лирикалық цикл, оның пайда болуы мен дамуы сөз етіледі. Лирикалық циклдың кез-келген циклдық контекстің жанрын анықтаудағы маңыздылығы айтылады. Бірқатар шығармаларда циклдік процестің көрініс табуы мен оның әрі қарай өрбуі қарастырылған. Мақалада, әсіресе, жанрлық кеңістіктік-уақыттық парадигмалардың өзара әсері мен қазіргі заманғы поэзияның қалыптасуына зерттеу жүргізілген.Keywords
цикл, лирикалық цикл, жанр, поэзия, кеңістіктік-уақыттық парадигма

Abstract

The article considers lyrical cycle, its formation and development which served as a basis for the establishment of different cycles. Moreover, it includes the importance of lyrical cycle in defining genre of cycle context. Cycle process and its further evolution in many compositions are discussed. The article emphasizes the mutual influence of space-time genre paradigms and the establishment of contemporary poetry.Keywords
cycle, lyrical cycle, genre, poetry, space-time paradigm

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri