Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL GÜÇ ÜZERİNE BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI
(A META-SYNTHESIS STUDY ON ORGANIZATIONAL POWER )

Author : Onur İŞLEYEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 725-736
    


Summary

Örgütlerde güç ilişkileri, karmaşık yapıları gereği, üzerinde dikkatle durulması gereken ve çok boyutlu bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Alanyazında örgütlerde güç kaynakları, güç türleri ve farklı güç türleri ile diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği makaleler bulunmaktadır. Ancak farklı kurum türleri, örgütsel güç oyunları, yükseköğretim kademelerinde güç oluşturma stratejileri gibi bazı inceleme alanlarına yönelik araştırma sayıları yetersiz görünmektedir. Bu bağlamda, örgütsel güç anahtar kelimeleriyle bağlantılı eğitim alanına yönelik hazırlanmış tezlerin incelenerek ortak ve farklılaşan yönlerinin ortaya konması ihtiyacı doğmuştur. Araştırma sonucunda örgütsel güç üzerine yapılan çalışmaların azlığı ve odak konuların dar kapsamlı olduğu görülmüştür.Keywords
Eğitim, Örgütsel Güç, Meta Sentez

Abstract

Organizational power relations, due to their complex nature, have been regarded as a research area which needs to be taken into account with high attention and is multi-dimensional. In research literature, there are articles which investigate organizational power resources, power types and relations among various types of power and other variables. However, the number of researches investigating different institutional types, organizational power games or strategies for establishing power in higher education levels seems to be inadequate. In this respect, the need to determine common and differentiating aspects has aroused by evaluating theses written in the field of education and expanding on the key words of organizational power. As a result of the research, it has been observed that the number of researches done on organizational power are far less than expected and the focus of these theses seem to be of a very narrow point-of-view.Keywords
Education, Organizational Power, Meta-Synthesis

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri