Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESTONYA TARİHİNİN GÜNCEL ESTON DIŞ POLİTİKASINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF ESTONIAN HISTORY ON CURRENT ESTON FOREIGN POLICY )

Author : Ali ERAVCI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 710-724
    


Summary

Her ne kadar Soğuk Savaş süreci XX. yüzyılın sonlarına doğru son bulmuşsa da Baltık coğrafyasında o dönemi aratmayan söylemler zaman zaman kamuoyu gündemini meşgul etmektedir. Soğuk Savaş sürecinde mevcut blokların sınırları Baltık coğrafyasından geçmekteydi. Bu nedenle sıcak çatışma ihtimalinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer almaktaydı. Bugün de enerji, iktisadi ve ticari kaygılar nedeniyle Baltık coğrafyası cazibesini bölgeyle ilgilenen taraflar için sürdürmektedir. Estonya da Letonya ve Litvanya ile birlikte Baltık coğrafyasının kuzeyinde konumlanmıştır. Ancak Eston halkı genel olarak ortak bir Baltık kimliğini kabul etmemektedir. Bunun yerine Fin halkı ile akrabalığa vurgu yapılmakta ya da müstakil Eston kimliği ön plana çıkartılmak istenmektedir. Estonya ulusal kimliğinin gelişimi ve bağımsızlık mücadelesi ile Estonya’nın güncel dış politika tercihleri üzerinde okurların fikir sahibi olmaları bu makalenin temel amacı olmuştur.Keywords
Estonya, Avrupa Birliği, NATO, Baltık

Abstract

Although the Cold War process ended towards the end of XXth century, discourses that sound like that period, occupy the public agenda from time to time in the Baltic geography. During the Cold War, the borders of the existing blocks passed through the Baltic geography. For this reason, it was among the regions where hot clashes were most likely. Today, due to energy, economic and commercial concerns, the Baltic geography continues its attraction for parties interested in the region. Estonia is also located in the North of the Baltic geography along with Latvia and Lithuania. However, the Estonian people generally do not accept a common Baltic identity. Instead, an emphasis is placed on kinship with the Finnish people or an individual Estonian identity is to be hihglighted. The main purpose of this article has been tol et the readers gain knowledge about the development of the Estonian national identity and its struggle for independence and Estonia’s current foreign policy preferences.Keywords
Estonia, European Union, NATO, Baltic

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri