Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTİK ÇAĞ AMPHORALARININ GIDA AMBALAJILAMA TEKNOLOJİSİNDEKİ ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF ANCIENT AGE AMPHORES IN FOOD PACKAGING TECHNOLOGY )

Author : Tuğba GÜNGÖR ERTUĞRAL   & Öznur TANRIVER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 19
Page : 636-645
    


Summary

İki kulplu kap anlamında kullanılan amphora, geniş karınlı, sivri dipli veya geniş kaideli olarak antik çağ ve günümüzde faklı tip ve formda kullanılan pişmiş toprak kaplardır. En erken örneklerinin, Batı Anadolu ve Ege’nin bazı adalarında Erken Tunç Çağ’ından itibaren ve Troia antik kentinde İ.Ö. 3.bine kadar uzandığı düşünülen amphoralar gıda muhafazası amacıyla kullanılmış oldukça önemli antik dönem ambalaj türüdür. Bu araştırmada, amphoralar, kimyasal yapı benzerliği (SiO2 ve AI2O3, Fe2O3, CaO ve MgO ) olan ateş tuğlaları ve seramik sır malzemeleri ile karşılaştırılmış, duyulur ısı depolama özelliği gösteren; sıcaklık yükselmelerinde ve düşüşlerinde ortam ısısını depolayarak şarap ve zeytinyağının depo sıcaklığını koruyabilen nanoteknolojik bir materyal olduğu, ayrıca dip kısmına doğru daralan ve sivrilen tabanın zeytinyağı, şarap tortularını burada sıkıştırarak toplayabilirliği ve iyi bir sıvı dekantasyon aracı olma özellikleri ile birlikte fonksiyonel bir gıda ambalaj kabı olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.Keywords
Amphora, Gıda Muhafazası, Ambalajlama, Duyusal Isı Depolama ABSTRACT

Abstract

Amphora, which means two-handled vessel, is a terracotta vessel with a wide belly, a pointed bottom or a wide base, used in ancient times and today in different types and forms. The earliest examples are found in Western Anatolia and some islands of the Aegean from the Early Bronze Age and in the ancient city of Troy, amphoras, which are thought to date back to the 3.000 B.C., are very important antique packaging type used for food preservation. In this study, amphoras were compared with fire bricks and ceramic glaze materials with chemical structure similarities (SiO2 and AI2O3, Fe2O3, CaO and MgO), showing sensible heat storage characteristics; It is explained that it is a nanotechnological material that can preserve the storage temperature of wine and olive oil by storing the ambient temperature in temperature rises and decreases, and that the bottom narrowing and tapering towards the bottom is a functional food packaging container with the ability to squeeze olive oil and wine residues here and to be a good liquid decantation tool.Keywords
Amphora, Food Storage, Packaging, Sensible Heat Storage

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri