ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ҚАЗАҚ МЕКТЕБІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІ
(NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM OF KAZAKH MINISTRY )

ҚАЗАҚ МЕКТЕБІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІ

 
Author : Sarash KONYRBAEVA  & Roza AİTZHANOVA & Tolkyn ERALİEVA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 4
Page : 28-34
DOI Number: :
Cite : Sarash KONYRBAEVA & Roza AİTZHANOVA & Tolkyn ERALİEVA, (2017). ҚАЗАҚ МЕКТЕБІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІ. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 4, p. 28-34. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.12.
440    407


Summary

Бұл күнде дамудың алдыңғы қатарында боламыз деп айта беретін межемізді айқындайтын жаһандану процесінің өзіндік қатерлері бар екендігі жасырын емес. Соның бастысы – ұлтты жоғалтпау. Жер бетіндегі адамзат баласының өз туыстығына, мекен етуіне, бірлесіп шаруашылық, еңбек етулеріне сай топ-топ, қауым-қауым болып өмір сүріп, замананың тарихи даму кезеңдерінен соң, тілі, өмір салты, сенімі, қорғанатын жаулары ортақ ұлттар мен ұлыстарға, рулар мен аталастарға бөлінгендігін қисынды түсінікке сай қабылдаймыз. Адамзатқа түскен кітаптарда да бұл жөнінде пікірлер бар. «Әй, Адам баласы! Күмәнсіз сендерді бір ер, бір әйел ретінде жараттық, сондай-ақ бір-біріңді тануларың үшін сендерді ұлттар, ұлыстар қылдық». Түрлі діндердің ғасырлар бойы жинаған мол жасампаздық тәжірибесін пайдаланып, Құран сөзін бітімгершілік пен келісімнің пәрменді құралы ретінде пайдалануымыз керек.Keywords
Қазақ Мектебінің Ұлттық

Abstract

It is no secret that the process of globalization has its own threats that define our position that we will be on top of this day. The main thing is not to lose the nation. After a period of historical development, the language, lifestyle, faith, and protection of the human race on the planet, with its own kinship, homeland, joint economic, labor, community, community, community, nationalities and nationalities, tribal and we take the division into account according to a logical concept. Books that have been accepted by humankind also have opinions. "O son of Adam! We have created you as one man, and one wife, and made you nations and nations, that you may know one another. " Using the enormous creative expertise that centuries have accumulated in various religions, we need to use the Koran as an effective tool of peace and harmony.Keywords
National Educational System

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri