Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAHİR KARAUĞUZ’UN ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON TAHIR KARAUĞUZ’S WORKS )

Author : Zafer ÇİL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 18
Page : 562-567
    


Summary

Bu çalışmada Tahir Karauğuz’un eserleri incelenmektedir. Bugüne kadar Tahir Karauğuz’un eserleri hakkında böyle bir çalışmanın yapılmamış olması etkili olmuştur. Tahir Karauğuz’un hayatı boyunca yayınladığı kitap ve kitapçıkları tespit edilerek bütün eserleri genel bir içerik değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Bu çalışma kapsamındaki eserler kronolojik olarak ele alınmıştır.Keywords
Tahir Karauğuz, Türkçülük, Zonguldak, Taşra.

Abstract

In this study, Tahir Karauğuz’s works are examined. The fact that no such study has been conducted on Tahir Karauğuz’s works to date has been effective. The books and booklets published by Tahir Karauğuz throughout his life were determined and all his Works were subjected to a general content evaluation. The works within the scope of this study are discussed chronologially.Keywords
Tahir Karauğuz, Turkism, Zonguldak, Provincial.

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri