Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE MEKTUP YAZMA ETKİNLİĞİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LETTER WRITING ACTIVITY ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCIENCE COURSE )

Author : Ahmet Polat YAZICIOĞLU  & Eser ÜLTAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 18
Page : 568-585
    


Summary

Bu çalışma Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi Işık Ünitesinde öğretmene mektup yazmanın öğrencilerin akademik başarı ve derse yönelik tutumlarını nasıl etkilediğini belirlemek için yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, devlete bağlı bir ortaokulun 2017 / 2018 eğitim - öğretim yılında 5 / A - B şubelerinde öğrenim gören 36 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada deney grubu olarak 5 / B şubesi, kontrol grubu olarak da 5 / A şubesi kura ile seçilmiştir. Uygulamaya başlamadan önce 3 şubeye yapılan seviye testi öğrencilerin başarı bakımından anlamlı farklarının olup olmadığını belirlemek bakımından yapılmış ve 5 / A - B sınıflarında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Çalışmada deney grubu öğrencilerine Fen Bilimleri dersi Işık Ünitesi boyunca konu bitişlerinde öğretmene mektup yazma etkinliği yaptırılmıştır. Çalışmada; deney ve kontrol grubu öğrencilerine 5. Sınıf Işık Ünitesi ile ilgili hazırlanan test, ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin bu çalışma ile ilgili görüşlerini almak için anket tarama formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda SPSS paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler “Mektup Yazma Etkinliği” nin öğrencilerin akademik başarılarını attırdığını, anket tarama formu sonuçlarına göre de deney grubu öğrencilerinin tutumlarını olumlu yönde değiştirdiğini göstermiştir.Keywords
Akademik başarı, kalıcı öğrenme, mektup yazma etkinliği, öğrenci görüşleri, öğrenme amaçlı yazma

Abstract

ABSTRACT This study was conducted to determine the effect of writing a letter to the teacher on the academic achievement of students and their opinions about the course in the 5th grade Science Course of the Diffusion of Light / Physical Events Unit. At the end of the study, a survey was used to determine student views in the study conducted with 36 students by creating an experimental and control group. The results revealed that the "Letter Writing Activity" increases the academic success of students. In addition, according to the results of the survey conducted at the end of the application, it was concluded that the "Letter Writing Activity" had a positive effect on the opinions of the students in the experimental group.Keywords
Academic achievement, long term learning, letter writing activity, student views, writing activity for learning

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri