Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF THE STEEL INDUSTRY USING THE GRAND THEORY METHOD
(IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF THE STEEL INDUSTRY USING THE GRAND THEORY METHOD )

Author : Abdulkadir GÜMÜŞ   & Hamid NABILOU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 46-52
    


Summary

Verimlilik, herhangi bir sektörün rekabet gücündeki en önemli faktördür. Çelik endüstrisi kaynak odaklı bir endüstri olduğundan ve İran bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu doğal kaynaklara sahip olduğundan, bu endüstri ülke için çok önemli. Bu çalışma, çelik endüstrisinde verimliliği etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Veriler yöneticiler ve üst düzey uzmanlarla 24 yarı yapılandırılmış görüşmeden toplanmış ve Grand Theory adlı bir yaklaşım kullanılarak açık, eksenel ve seçici kodlama yöntemleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Çelik endüstrisinin üretkenliğinde belirlenen etkili faktörler şunları içerir: 1- İnsan faktörleri (insan gücü verimliliği, kamu sektöründe işgücü tıkanıklığı) 2- Teknoloji faktörleri (üretim teknolojisi, bilgi teknolojisi altyapısı) 3- Siyasi faktörler (Yaptırımlar, rakipler, ihracatlar) 4- Destekleyici faktörler (üretim kapasitesi, altyapı, banka faiz oranlarının düşürülmesi)Keywords
Verimlilik, Çelik Endüstrisi, Büyük Teori

Abstract

Productivity is the most important factor in the competitiveness of any industry. Since the steel industry is a resource-oriented industry and Iran owns the natural resources required by this industry, this industry is very substantial for the country. This study aims to identify the factors affecting productivity in the steel industry. Method: Data were collected from 24 semi-structured interviews with managers and senior experts and analyzed by open, axial and selective coding methods using an approach called Grand Theory. Findings: The effective factors identified in the productivity of the steel industry include: 1- Human factors (manpower productivity, labor force congestion in the public sector) 2- Technology factors (production technology, information technology infrastructure) 3- Political factors (Sanctions, competitors, exports) 4- Supporting factors (production capacity, infrastructure, reduction of bank interest rates)Keywords
Productivity, Steel Industry, Grand Theory

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri