ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fotoğrafta El
(Hand in Photography )

Fotoğrafta El

 
Author : Şeniz KABADAYI YUVARLAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 17
Page : 482-494
DOI Number: :
Cite : Şeniz KABADAYI YUVARLAK , (2020). Fotoğrafta El. JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, 17, p. 482-494. Doi: 10.31569/ASRJOURNAL.103.
    


Summary

Fotoğraf tarihinde birçok önemli fotoğraf sanatçısının konu olarak ele aldığı el figürü, farklı anlamlarda farklı denemeler ve anlamlarla karşımıza çıkmaktadır. Sanatçısı tarafından farklı temalar ile verilmek istenen özgün bir figür olarak ele alınmıştır. Her sanatçı el figürünü farklı anlamlarla işlemektedir. Verilmek istenen mesajı sanatçıya özgüdür. Fotoğraf sanatçılarının kendilerini ve sanatlarını geliştirme isteği, sanatsal ifade biçimlerini de olumlu anlamda etkilemiştir. Fotoğraf sanatçısı diğer tüm disiplinlerde olduğu gibi kendine özgü bir dil oluşturmuştur. Bazen çok bildik, tanıdık bir konuyu, kendine özgü bir dil yaratarak oluşturur. Fotoğrafta el figürü, mecazi anlamda da birçok referanslara sahip bir figür olarak ele alınabilir. El/ eller, bir insanın iç dünyasının dışavurumunun bir anlamda göstergeleridir.Keywords
Fotoğraf, Fotoğrafta El, Figür

Abstract

The hand figure, which many important photographers dealt with as a subject in the history of photography, appears with different attempts and meanings in different meanings. It has been handled as an original figure with different themes by the artist. Each artist treats the hand figure with different meanings. The message to be given is unique to the artist. Photography artists desire to improve themselves and their arts has also positively affected their artistic expression. The photographer has created a unique language as in all other disciplines. Sometimes he creates a very familiar subject by creating a unique language. The hand figure in the photograph can be considered as a figure with many references in a figurative sense. The hand / hands are, in a sense, indicators of the expression of a person's inner world.Keywords
Photography, Hand in Photography, Figure

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri