ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


21. YÜZYILDA YENİ ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA STRATEJİK İSTİHBARATIN ÖNEMİ: ABD ÖRNEĞİ

Bireyin yaşamını devam ettirebilmesi için güvenliğinin sağlanması zaruri bir ihtiyaçtır. Devletlerin de kendi bünyelerinde güvenliğini sağlamaları yaşamsal faaliyetleri için gereklidir. Ancak istihbaratsız güvenlik mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada, Soğuk Savaş sonrası oluşan belirsizlikler ve 11 Eylül saldırılarının oluşturduğu yeni tehdit konseptine karşı, yeni güvenlik politikalarının geliştirilmesi ve bu bağlamda istihbaratın da çağın ihtiyaçlarına göre teorik ve sonra da pratikte dönüşümü nasıl sağlaması gerekliliği amaçlanmıştır. II. Dünya Savaşı dönemlerine kadar muharebe alanları ve düşman ilişkileri ile sınırlı olan istihbarat faaliyetleri, savaş yılları ile beraber bütünleşerek, stratejik istihbarat olgusu ortaya çıkmış ve bu 21. yüzyılın yeni güvenlik politikaları bağlamında incelenmiştir. Çalışma Soğuk Savaş öncesi güvenlik algısı ile Soğuk Savaş sonrası güvenlik kavramlarının karşılaştırılmaları yapılarak, dünyada oluşan yeni güvenlik konseptinden sonraki dönemden başlayarak, daha önce yöntemsel olarak hiç karşılaşılmayan sosyal hesaplarla desteklenen Arap Baharı ve Gezi Olayları ile sınırlandırılmıştır. 21.yüzyılda devletlerin bekasını tayin eden istihbarat faaliyetlerinin yanında uzun vadeli büyük stratejileri nasıl geliştirileceği ortaya konularak, stratejik istihbarat faaliyetlerinin gerçekleştirilme yöntemleri belirlenmiştir. Bu çalışmada, stratejik istihbaratın günümüzde kazanmış olduğu anlam ve önem çerçevesinde, ülke güvenliğinin iç ve dış boyutlarıyla nasıl sağlandığı ortaya konulmuş, ayrıca çalışmada stratejik istihbaratın ABD örneği incelenmiştir. 21. yüzyılda devletlerin güvenliklerini sağlamada ihtiyaçlar doğrultusunda yeni güvenlik politikalarını ortaya koymaları ve istihbaratı da bu bağlamda revize etmeleri, ayrıca devletlerin sürekliliği için de gelecekte oluşabilecek risk, tehdit ve fırsatlara karşı stratejik istihbaratın önemi ifade edilmiştir. Betimsel tarama yapılarak hazırlanan bu çalışmada; güvenlik politikaları yeni boyut kazanmış olmakta, istihbaratın multidisipliner yönü ile ele alınması ve yapılan analizler neticesinde meydana getirilen sonuç ile karar alma süreçlerinde önemini ortaya koymak için literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.Keywords
Güvenlik, Strateji, İstihbarat, Stratejik İstihbarat.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri