Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARİSTOTELES KATEGORİLERİNİN ARMONİK ANALİZ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ

Müzik yüzyıllar boyunca insanlık için önem arz etmiştir. İnsanoğlu kendini ifade etmek için sanattan faydalanmış, müzik yoluyla hem iç dünyasına yolculuk yapmış hem de dış dünya ile iletişim kurmuştur. Müzik dili evrenseldir. Bunu yanında Felsefe farklı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşünür olarak ifade edilen filozoflar çağlar boyunca insanlık için farklı düşünce tarzları ortaya koymuşlardır. Bilinen en önemli Filozoflardan biri de Aristoteles’tir. Aristoteles Kategorilerinin Klasik Batı Müziğinin 18.yüzyılda oturdulduğu Armonik Analiz Yöntemi ile incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu bağlamda temel ton Do majör düşünülmüş, örneklem olarak do majör akoru 10 Kategori ile değerlendirilmiştir. Bulgular ışığında bir Kategori dışında tümü ile bağlantı kurulmuştur. Çalışmanın sonucunda Armonik Analiz öğretirken Aristoteles Kategorilerinin düşünsel beceriyi arttıracağı öngörülmüştür.Keywords
Aristoteles, Kategoriler, Armoni, Analiz

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri