Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE TANILAMA SÜRECİ

Geçmişten günümüze, zihin engelli bireylerin tanılama süreci sosyokültürel, ekonomik, siyasi özellikler ve bilimsel ilerlemelerle birlikte değişiklik göstermiştir. Bu bireylerin tanılama sürecinde dışlayıcı ve geleneksel bir anlayıştan, kapsayıcı ve çağdaş bir anlayışa, tıbbi tanılamadan eğitsel tanılamaya doğru bir geçişin olduğu görülmektedir.Tanılama, kapsam ve uygulama açısından dünyada ve Türkiye’de her geçen gün gelişmekte olan bir süreçtir. Tanılama, bireylerin zihin engelinin, zihin işlevlerinin ve uyumsal becerilerinin değerlendirilmesi için standartlaştırılmış ve bireysel olarak uygulanan araçlarla toplanan bilgilerin elde edildiği bir süreçtir. Zihin engelli bireylerin tanılama sürecinin bugünkü duruma nasıl geldiğini anlamak için tanılamanın özel eğitim içerisindeki yerini ve önemini, geçirdiği evrimi tarihsel süreç içerisinde ele almak gerekmektedir. Dünyada ve Türkiye’de tanılama sürecinin geçmişini ve bugününü Batı ülkeleri ile Türkiye açısından karşılaştırılarak ele alınması geleceğe yönelik çalışmaların yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu sayede, günümüzdeki tanılama sürecinin durumunu anlamak ve Türkiye’nin tanılama sürecindeki artılarını ve eksilerini belirleyebilmek için, tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesinde fayda vardır. Bu çalışmanın amacı, zihin engelinin dünyada ve Türkiye’de tanılanmasına yönelik sürecin sistematik olarak verilmesidir. Araştırmada 1600’lü yıllardan 2000’li yılların sonuna kadar Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde zihin engelli bireylerin tanılama sürecinin olumlu yönde değişiklik gösterdiği ancak tanılama süreciyle ilgili birtakım sorunların olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın ileri araştırmalara temel oluşturacağı ve tanılamayla ilgili yasal düzenlemelere rehber olacağı düşünülmektedir.Keywords
Özel Gereksinimli Birey, Zihin Engelli Birey, Zihin Engellilik, Tanılama

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri