Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HAVAYOLU ŞİRKETLERİ HİZMET KALİTESİNİN HAVACILIK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Teknolojinin hızla gelişmesi her alanda etkisini gösterdiği gibi havacılık sektörünü de etkilemiştir. Türkiye’de özellikle serbestleşme sonrası hava ulaşımının her kesim tarafından kullanılabilecek düzeye getirilmesi, havacılığa olan talebi artırmıştır. Bunun sonucunda üniversitelerde sivil havacılık bölümlerinin önemi artmış ve öğrenciler tarafından fazla talep edilen bölümler arasına girmiştir. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde sivil havacılık bölümlerinin zaman geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir. Bu bölümün artması havacılık sektöründe nitelikli personel ihtiyacını önemli derecede etkilerken, havayolları da nitelikli personel istihdam ederek yolcuların firmaları hakkında edindiği hizmet kalitesi algılarını olumlu yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında rekabet üstünlüğü elde edebilmek için havayolları yolcularına, uçakların zamanında kalkış, bagaj ve bilet işlemlerinde kolaylık, uçakların fiziki şartlarının elverişliliği gibi üst düzey hizmet sağlayarak yolcuların hizmet algılarını etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, sivil havacılık bölümünde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlemiş oldukları havayolu taşımacılığının hizmet kalitesini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, yüz yüze anket uygulaması ile 89 öğrenci üzerinde yapılmış ve veriler SPPS 22 programında frekans, faktör, güvenilirlik, t-testi ve anova testi analizlerine tabi tutulmuştur.Keywords
Havayolu Taşımacılığı, Havacılık Bölümü, Hizmet Kalitesi

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri