Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DERVİŞ MİSKÎN’İN NAMÂZ MANZÛMESİ

Türk edebiyatında İslamî kültürün tesiriyle farklı dini konularda binlerce eser yazılmıştır. Halkta İslamî bilincin yerleşmesinde bu eserlerin önemli katkıları olmuştur. Şiirin akılda kalıcı yönünü dikkate alan şairler, kolay ezberlenmesi ve sonraki nesillere aktarılmasının kolay olması sebebiyle dinî konuları anlatırken şiiri bir araç olarak kullanmışlardır. Bu bağlamda diğer dinî konuların yanında ibadetlerin önemini anlatan eserlerin sayısı az değildir. Çalışmamızda, tekke-tasavvuf kültürü dairesinde namazla ilgili yazılmış olan bir manzûmeden bahsedilecektir. İncelediğimiz ve metnini verdiğimiz manzûme Miskîn adlı bir şairin 45 dörtlükten oluşan bir eseridir. Sade bir dille yazılmış olan manzûme, bir fıkıh kitabı değildir. Manzûmede namazın önemi ve namaz kılmayanların durumu şairin perspektifinden sunulmaktadır.Keywords
Klâsik Edebiyat, İslamî Edebiyat, Şiir, Namaz, Miskin.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri