Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bu araştırmanın amacı ücretli öğretmenlik uygulamasına dikkat çekmek ve bu uygulamada karşılaşılan sorunları derinlemesine incelemektir. Bu doğrultuda araştırmacılar “Ücretli öğretmenlik nedir?”, “Ücretli öğretmenlikte yaşanan sorunlar nelerdir?” ve “Ücretli öğretmenlik uygulamasında karşılaşılan sorunların üstesinden gelmek için neler yapılmalıdır?” sorularına yanıt aramışlardır. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemine göre seçilmiş olup halen ücretli öğretmenlik yapan 16 ücretli öğretmenden oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Buna göre katılımcılar ücretli öğretmenlerin sorunlarını maaş, ötekileştirilme, özlük hakkı, önemsenmemek ve sigorta şeklinde sıralamışlardır. Ayrıca katılımcılar yaşanan sorunların çözümüne ilişkin maaş ve hak iyileştirmeleri, adil atama yapılması, gerekli itibarın kazandırılması ve destek ihtiyacı gibi birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacılar, ücretli öğretmenlik uygulamasının sorunları üzerinde daha çok durulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.Keywords
Ücretli Öğretmen, Sorunlar, Çözüm

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri