Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOCIAL RESPONSIBILITY AND GRADUATE’S JOB (CHALLENGES, STRATEGIES AND PATTERNS)

Etik Sorumluluk Kurumsal sosyal Sorumluluk alanında her zaman en önemli beklentilerden biri olmuştur. Bu konunun önemine rağmen, üniversitenin sosyal sorumluluğunu ölçmek için hala bir model ve model yoktur. Bu araştırma, üniversitenin sosyal Sorumluluğunu ölçmek için göstergeleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma nicel araştırma tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular, sosyal etkilerin en çok üniversite imajı açıklaması olduğunu göstermiştir. Derecesi, üniversite markası, iş tecrübesi ve staj, üniversitenin olumlu imajını yaratmada en büyük etkiye sahiptir. Bilişsel etki Üçüncü ölçek üniversite imajını göstermektedir. Benlik Saygısının güçlendirilmesi, iş piyasası bilgisi, problem çözme ve risk alma üniversite imajını etkilemiş ve önemli bir sosyal etkiye sahiptir. Sonuçlar, dört örgütsel, bilişsel, eğitimsel ve sosyal faktörün üniversitenin uygun ve olumlu imajını sağlamada kilit bir rol oynadığını, üniversitenin imajının ve markasının Mezunlar için iş ortamının oluşturulmasında anahtar rol oynadığını göstermiştir. İş bağlamlarının yaratılmasının Eğitim, Organizasyonel ve sosyal programlar, yenilikçi, yaratıcı eğitim modelleri ile kısa vadeli ve orta vadeli organizasyonel planlama ve işgücü piyasası bilgisi olan motive profesörlerin çabalarından etkilendiği düşünüldüğünde, sosyal etkiyi arttırır. ve Sosyal Sorumluluğun Güçlendirilmesinde belirleyici bir rol oynayabilir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Etik Sorumluluk, Lisansüstü İşletme, Sosyal Etkiler, Desenler.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri