Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLI MEDYASINDA BATILILAŞMA, DİN VE GELENEK

Osmanlılarda Batılılaşma hareketi Tanzimat Dönemi’ne kadar sadece askeri alanlarda gerçekleşmiştir. Tanzimat Fermanı ile sosyal ve siyasi hayatta değişiklikler olmuş, Osmanlı kültürü yeni bir boyut ile karşılaşmış, o günün medyası da bu etkileşimin baş aktörlerinden biri olarak yerini almıştır. Osmanlı aydınlarının pek çoğu Batıya hayranlık duyuyor ve Avrupa'yı kendi toplumları ile kıyaslıyorlardı. Oradaki kurum, kuruluş ve hayat tarzını üstün tutup sürekli gündemde tutuyorlardı. Çok hızlı bir şekilde yayılan ve bazı Osmanlı devlet ricali ve etkin konumda olan tebaasını etkisi altına alan Batılılaşma dayatmasının önündeki en büyük engel ise “Din” olgusuydu. Bu düşüncede olan kişilerin düşüncesine göre Osmanlı Devleti’nin din, gelenek ve kültürü, tepeden inen bu Batılılaşma hareketi ve onun çığırtkanlığını üstlenen medya baskısı ile etkisini kaybedecekti. Batılılaşma girişimleri çoğu kez ya Batılı ülkelerin baskılarıyla ya da dolaylı baskılarla gerçekleştirildiğinden, sonuçları izlendiğinde onların çıkarları ile örtüşmüş, toplumun iç dinamiklerini, gelişme yönünde değil, bozulma ve gerileme yönünde etkilemiştir. Ayrıca o zamanki medyanın ve servetin sahibi olan azınlıklar, Osmanlı’da siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan Batı çıkarlarının hamisi ve temsilcisi rolünü de üstlenmişlerdir.Keywords
Batılılaşma, Osmanlı Medyası, Basın, Din, Gelenek,

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri