ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BORÇLAR HUKUKUNDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZARAR GÖRENİN RIZASI

Zarar görenin rızası, Türk Borçlar Kanununun 63. maddesinin 2. fıkrasında hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrasında da kişilik hakkı zedelenen kişinin rızasının, kişilik haklarına saldırıyı hukuka uygun hale getireceği belirtilmiştir. Rıza kavramının çeşitli mevzuat hükümlerinde yer verilmişse de, bu kavramın tanımı yahut hukuki niteliği mevzuatta düzenlenmemiştir. Bu çalışmada öncelikle rıza kavramının tanımı ve öğretideki görüşler de dikkate alınarak rıza kavramının hukuki niteliği incelenmiştir. Türk borçlar hukukunda kişinin malvarlığı haklarının ve belirli şahıs varlığı haklarının ihlal edilmesine rıza gösterebileceği, gösterilen bu rızanın ihlali ve fiili hukuka uygun hale getireceği düzenlenmiştir. Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerin gündeme gelebilmesi için ortada hukuka aykırı bir eylemin olması gerektiğinden ve genellikle bu eylem bir başkasının hakkını yahut kamu düzenini, milli güvenlik genel sağlık gibi çeşitli kategorileri ve menfaatleri ihlal ettiğinden çatışan menfaatler arasında denge kurulması oldukça önemli ve bir o kadar da tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada rızanın bir hukuka uygunluk nedeni olarak geçerlilik arz edebilmesi için sağlaması gereken koşullara ve rıza için özellik arz eden bir kısım tartışmalar ele alınmıştır. Gerekli koşulları sağlayan ve geçerlilik taşıyan rıza, fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıracaktır.Keywords
Borçlar Hukuku, Hukuka Uygunluk, Zarar, Rıza, Sonradan Verilen Rıza, Örtülü Rıza 

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri