ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Okul Rehberlik Hizmetlerinden Okul Yönetimi ve Öğretmenlerinin Beklentileri

Araştırmanın amacı ilkokullarda okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri servisi ile ilgili görüşlerinin ve beklentilerinin değerlendirilmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi ve örneklem seçimi için amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Suluova ilçesine bulunan ilkokullarda görev yapan altı okul müdürü ve on sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler toplanmış ve veriler doyuma ulaştığından görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda; okul rehberlik hizmetlerinin eğitimi desteklediği, eğitimde tamamlayıcı rol oynadığı, yol gösteren bir servis olduğu, eğitimde başarının artışında ve sorunların çözümünde yardımcı olduğu, öğrencilerin hayata hazırlanmasında, sosyalleşmesinde ve kendine güven duyması konusunda etkili olduğu, yönlendiren bir servis olduğu, başarı başarısızlık gibi konularda bilgilendirme konumunda olduğu, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda önlem alan konumda olduğu, sorunların tespit edilmesi konusunda etkili olduğu, öğrenciyi tanıma faaliyetlerinde yardımcı olduğu ve öğretmen veli idare ilişkilerinde işbirliği sağlayan pozisyonunda olduğu elde edilen verilerden ortaya çıkmaktadır.Keywords
İlkokul, psikolojik danışma ve rehberlik servisi, yönetici, öğretmen

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri