Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ARICILIKTA MALİYET UNSURLARI

İnsanlığın varoluşundan beri süre gelen arıcılık faaliyeti günlük gıda ihtiyaçların karşılandığı zirai bir faaliyet olarak ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde arıların sağladığı birçok ürün ekonomik anlamda da değer kazanmaya başlamıştır. Günümüzde ise arıcılık beslenme aracı olmakla birlikte, işsizliğin çözümünde ve bitkilerin verimliliğinde önemli bir ekonomik faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Arıcılığın ekonomik unsurları girdi ve çıktı fiyatları arasındaki fark ile ölçülmektedir. Arıcılık faaliyetinin sürekliliği bu unsurlar arasındaki farkın her zaman pozitif olmasıyla mümkündür. Bu çalışma’da arıcılık faaliyetine 30 koloni ile başlayan bir üreticinin 5 yıllık süre içinde elde edeceği kazanç ve katlanacağı maliyetler ile 30 koloni ile başlayıp her yıl 10 koloni artıran üreticinin 5 yılsonunda elde edeceği kar/zarar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada kovan sayısının aynı kaldığı, bal fiyatlarının %5 ve malzeme fiyatlarının her sene %10 oranında arttığı ve her yıl amortisman olarak 300 TL ayrıldığı ve yıllık bal veririmin ortalama 13,31 olduğu kabul edilmektedir. Tüm bu veriler ışığında 30 koloni ile arıcılık faaliyetine başlayan ve ürettiği bal miktarını arttırmayan bir işletme 5 yılın sonunda 11.978,60 TL toplam kar elde edebilmektedir. İşletme sahibi koloni sayısını her yıl 10 kovan artırdığı varsayımı altında, 5 yılın sonunda 4392,3 kg bal üretebilmekte ve kâr toplamı da 51.705,34TL’ye ulaşabilmektedir. Elde edilen bu bulgular ekseninde koloni sahiplerinin maliyeti minimize ve karı maksimize edebilmeleri için öncelikle koloni sayılarını artırmaları, daha sonra uzun vadede sabit yatırım giderlerini düşürmeleri, genç ve sağlıklı kolonilerle çalışılarak koloni başına bal verimini artırmaları, nektar akım dönemlerini değerlendirmeleri ve arıcılık ürünlerini çeşitlendirmeleri gerekmektedir.Keywords
Koloni, Maliyet, Bal, Amortisman

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri