Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGENLİK DÖNEMİ KAYGI BOZUKLUĞUNDA PSİKOEĞİTİM YOLUYLA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU

Bu çalışmada, kaygı bozukluğu yaşayan on beş yaşında kız birey değerlendirilmiştir. Mutsuz ve sıkıntılı hissetme, akranlarıyla yakınlık kuramama, tekrarlayıcı depresif ataklar ve yoğun kaygı belirtileri bulunmaktadır. İlk değerlendirmelerin ardından Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-Yenilenmiş (ÇADÖ-Y) formu uygulanarak kaygı düzeyi belirlenmiştir. Çocuk ve ergen psikiyatri desteği de alınarak bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemi uygulanmış, hem ergene hem de ailesine psikoeğitim verilerek yapılan uygulamalar pekiştirilmiştir. Düşünce-duygu-davranış üçgeni temel alınarak, detaylı inceleme ve müdahale yapılmıştır. Yapılan danışmanlık hizmetinde temel amaç, mevcut kök inançları çürütmeye çalışmak değil, alternatif düşünceler oluşturmasını sağlayarak düşüncelerinin duygularını, duygularının da davranışlarını etkilediği konusunda farkındalık geliştirmedir. Bu çalışmada ev ödevleri, farzet ki tekniği, alternatif bakış açısı, kendini açma, çifte standart tekniği, kanıt inceleme, arkadaşına ne tavsiye edersin tekniği gibi uygulamalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda ergende karşıt gelme davranışlarının azaldığı, akademik başarısında artışın olduğu ve kaygı kontrolünü sağlayabildiği gözlemlenmiştir. Araştırma ile ergenlerde düşünce, duygu ve davranış etkileşimine odaklanan bir bilişsel davranışçı psikoeğitim programının, kaygı düzeyini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Ergenlik, kaygı bozukluğu, bilişsel davranışsal terapi, psikoeğitim.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri