Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUHAFAZAKAR DÜŞÜNCEDE TOPLUMSAL DEĞERLER

Muhafazakar düşünce toplumu oluşturan ve ayakta tutan bir takım değerler olduğunu ve bunların mutlaka muhafaza edilmesi gerektiğini savunur. Bu değerlerden en önemlileri aile, düzen ve dindir. Muhafazakarlara göre Aydınlanma bu değerleri hiçe sayarak toplumu tehdit etmektedir. Aydınlanma düşüncesi yeni bir tarihi başlatmış, aklın yetkin ve her şeye hükmedebileceği fikri geçerlilik kazanmıştır. Din, kamusal hayattan çıkarılmaya çalışılmış ve dinin sosyal yönü Aydınlanma tarafından reddedilmiştir. Muhafazakar düşünce, yüzyıllardır ayakta duran ve tarihin sınamasından geçmiş geleneklerin bir kenara atılmasını reddetmiştir. Çalışmada, aile, toplumsal düzen, toplum ve din gibi olgu ve değerlerin muhafazakar düşünce açısından ifade ettiği önem ele alınmıştır. Aynı zamanda muhafazakar düşüncenin önemli düşünürlerinin görüşleri de bu vesileyle incelenmiştir.Keywords
Muhafazakarlık, Aile, Toplum, Din, Aydınlanma

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri