Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VELAYETİN KALDIRILMASINI GEREKTİREN HALLER

Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabının İkinci Kısmının Birinci Bölümünün Altıncı Ayrımında velayet kavramı düzenlenmiştir. Velayet kavramı; kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve evlilik birliği sürdüğü müddetçe eşler tarafından birlikte kullanılır. Velayet kavramı açısından asıl olan çocuğun yararının gözetilmesidir. Velayet, veli sıfatı taşıyan anne-babaya çocuğun kişiliği, temsili ve malvarlığı değerleri hususunda bazı görev ve yetkiler tanımaktadır. Türk hukukunda velayet hakkına mümkün olduğu ölçüce müdahale edilmemesi esası benimsenmiştir. Velayet hakkı aynı zamanda 1982 Anayasasının 41. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiş olan aile hayatına saygı ilkesinin bir sonucudur. Velayetin kaldırılması ise hem anayasa ile hem de uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmış olan bu hakka ağır bir müdahale oluşturduğundan zorunda kalınmadığı takdirde uygulanmaktan kaçınılması gereken bir tedbirdir. Diğer bir deyişle hakim öncelikli olarak çocuğun korunması için alabileceği diğer tedbirleri almalı, bu tedbirlerin yetersiz kalması ya da yetersiz kalacağının açık bir şekilde anlaşılması halinde velayetin kaldırılmasına karar vermelidir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren haller Türk Medeni Kanununda tahdidi olarak sayılmıştır. Bu çalışma ile velayetin kaldırılmasını gerektiren haller sistematik bir şekilde incelenmeye gayret edilmiştir.Keywords
Türk Medeni Kanunu, Velayet, Velayetin Kaldırılması

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri