ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


COVİD-19 AND INTERNATİONAL RELATİONS

Her geçen gün birbirine daha çok bağlanan bir dünyada ortaya çıkan Covid-19 salgını küresel etkileri ve sonuçlarıyla birlikte sosyal alanı geniş ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgınının yaratacağı ekonomik, sosyal ve siyasal etkilerin uluslararası sistem ve uluslararası ilişkiler disiplini üzerinde bırakacağı olası etkileri tartışmaya açmaktır. İletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda her geçen gün birbirine daha çok bağlanan bir dünyada, salgının yarattığı etkilerin de birbirleriyle bağlantılı olduğu somut bir şekilde görülmektedir. Bu doğrultuda, salgının yaratacağı öngörülen ekonomik sonuçların hem uluslararası sistemdeki mevcut sorunları derinleştireceği, hem yeni sorunları gündeme getireceği hem de uluslararası ilişkiler disiplinin tartışma gündemini etkileyeceği öngörülmektedir. Salgının yaratacağı ekonomik sorunların, kaçınılmaz olarak sosyal ve siyasi etkileri olacaktır. Bu sebeple çalışmada, salgının yaratacağı öngörülen ekonomik sonuçlar değerlendirilerek bu sonuçlar temelinde salgın sonrası süreçte uluslararası sistemin alacağı olası şekil tartışılmaktadır. Bu doğrultuda salgın sonrası süreçte küreselleşme sürecinin nasıl şekilleneceği, mevcut yapıdaki eşitsizliklerin nasıl bir hal alacağı ve uluslararası sistemde ne gibi olası çatışma unsurlarının oluşabileceği tartışılmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası ilişkiler disiplininde ulusal güvenlik ve siber egemenlik anlayışları temelinden hareketle salgın sonrası süreçte yeni tartışma gündemlerinin oluşma olasılığı yahuıt var olan tartışma gündemlerinin ön plana çıkma olasılıkları değerlendirilmektedir. Küresel ölçekte böylesine gerçek bir şekilde hissedilen ve somut sonuçlar doğuran bir salgının ulusal güvenlik anlayışlarını dönüştürme potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Bununla birlikte, salgın sürecinde uluslararası sistemdeki aktörlerin tutumları gözönünde tutulduğunda Çin ve Batı arasındaki var olan siber egemenlik anlayışı farklılığının güçlü bir şekilde disiplini etkileme potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.Keywords
Uluslararası İlişkiler, Covid-19, Küreselleşme, Sosyal Eşitsizlik, Ulusal Güvenlik, Siber EgemenlikReferences

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri