Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLÂM AİLE HUKUKUNDA HİDÂNE MÜESSESESİ

Toplumun temelini oluşturma ve neslin devamını sağlama noktasında en mühim rolü üstlenen sosyal yapı elbette ailedir. Bu sebeple geçmişten günümüze gerek din temelli gerekse insan temelli hukuk sistemleri aile kurumunu korumak ve toplumu sağlam temeller üzerine oturtmak adına birtakım kaideler belirlemişlerdir. İslâm hukukunda nikah akdi ile başlayan evlilik hayatının asıl amacı, karı-kocanın birlik ve beraberlik içerisinde hayatlarını sürdürmeleri ve evliliklerinin meyvesi olan çocuklarını ortak sorumluluk bilinciyle yetiştirmeleridir. Nitekim çocuğun sosyal ve psikolojik açıdan sağlıklı bir birey olarak toplum içerisinde var olması; anne-babasıyla birlikte, mutlu ve huzurlu bir aile ortamında yetişmiş olmasıyla yakından alakalıdır. Ne yazık ki günümüzde boşanmaların artması ve ailelerin dağılması çoğu zaman buna imkân tanımamakta, taraflardan birinin yanında kalmak mecburiyetinde bırakılan çocuğun mağduriyeti söz konusu olmaktadır. İşte hidâne müessesesi, daha çok böyle durumlarda çocuğun mağduriyetini gidermek, olayların onun üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiyi en aza indirgemek ve onun mutlak menfaatini gözetmek adına gündeme gelmekle birlikte, anne-babanın çocukları için yerine getirmeleri gereken sorumlulukları da belirlemektedir. Biz bu çalışmamızda İslâm Aile Hukuku başlığı altında yer alan hidâne müessesesinin tanımı, mahiyeti ve kapsamı üzerinde durmaya çalışacağız.Keywords
İslâm, Hukuk, Aile, Velâyet, Hidâne.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri