Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KORUNAN ALANLARDA ARAZİ KULLANIMINDA MEYDANA GELEN ZAMANSAL DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BEHRAM KÖYÜ VE YAKIN ÇEVRESİ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile uydulardan elde edilen uzaktan algılama verileri ile bilgisayar temelli programlar ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak mevcut arazi kullanımlarının tespiti yapılmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı korunan alan olan Behram Köyü ve yakın çevresi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Araştırmada arazi kullanımı ve arazi örtüsündeki değişimlerin tespit edilebilmesi için 16 Ağustos 2005 Landsat 5 TM ve 23 Ağustos 2019 tarihli Landsat 8 OLI uydu görüntüleri kullanılmıştır. Bu görüntüler ARCGIS ve ERDAS yazılımlarında işlenmiştir. Görüntü işleme aşamasında görüntü zenginleştirme, geometrik ve radyometrik düzeltme, kontrollü sınıflandırma, değişim matrisi oluşturulması ve yorumlanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Doğal ve kültürel açıdan öneme sahip bu alanda meydana gelen zamansal değişimler görüntü işleme teknikleri ve kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılarak 8 sınıfa ayrılmıştır. Bu sınflar bitki örtüsü ile kaplı alanlar, çıplak alanlar, yerleşim alanları, sahil/kumsal alanları, tarım alanları, su yüzeyleri, tarihi alan ve zeytinliklerdir. Araştırma sonucunda 2005-2019 tarihleri arasında genel olarak yerleşim alanlarında yaklaşık % 5 lik bir artış olduğu buna rağmen bitki örtüsü ile kaplı alanlarda ve zeytinliklerde yaklaşık %8 lik bir azalma meydana geldiği analiz edilmiştir.Keywords
Uzaktan Algılama, Arazi Kullanım, Zamansal Değişim, Ayvacık, Behram Köyü

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri