ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A RESEARCH ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE THROUGH LEADER–MEMBER EXCHANGE (LMX) ON EMPLOYEES’ ATTITUDES TOWARD CHANGE

Sürekli değişim içerisinde olan ekonomik ve pazar koşullarında, kurumlar rekabet üstünlüklerini korumak için stratejik, yapısal ve iş yapma şekilleri gibi farklı alanlarda değişim uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Kotter ve Schlesinger’e (1979) göre pek çok kurum her yıl orta düzeyde bir değişim gerçekleştirirken, dört-beş yıl içerisinde rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler, büyüme ve iş gücündeki değişimler çerçevesinde büyük ölçekli bir değişim gerçekleştirmelidir. Bu araştırmada kurumsal değişimlerin daha başarılı sonuçlar elde etmesi için çalışanların değişime gösterdiği tepkiler ve bu tepkileri etkileyen örgütsel kültür unsurları ve Lider – Üye Etkileşiminin kuruma güven aracılığıyla değişime dirence olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca, örgütte inovatif örgüt kültürü oluşturmanın örgütte değişime direnç üzerinde etkisi irdelenmiştir. Bu çalışmaya farklı sanayi şirketlerinde çalışan yönetici ve ustabaşı düzeyinde çalışanlar katılmıştır. Analizlerin sonucunda lider üye etkileşiminin kalitesiyle kuruma güvenin ve iletişim ile inovatif örgüt kültürü arasında pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer yandan, algılanan kurumsal değişimle yaratıcı örgütsel kültür arasında negatif bağlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Lider – Üye Etkileşimi, Değişime Direnç, Örgüt Kültürü

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :Rasulbekov Kyrgyz University of Economics / Kirghizistan
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri