Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


JANDARMA TEŞKİLATINDA TALİM VE TERBİYE:1933

Devletlerin oluşmasında, teşkilatlanmasında, bir güç haline gelmesinde jandarma teşkilatı önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle dünyada yaşanan gelişmeler ile birlikte devletler güç dengelerini korumu için jandarma eğitimine de önem vermektedir. Bu gelişmeler karşısında ülkemizde de jandarma teşkilatındaki eğitim sisteminde ıslah ve düzenleme çalışmaları bir süreklilik arz etmektedir. Bu çalışmanın odağında jandarma teşkilatının 1933 tarihinde yaptığı çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi veren rapor yer almaktadır. Literatür çerçevesinde jandarmanın talim ve terbiyesi hakkında hususlar ve bu hususların dayandığı kaynaklar birlikte değerlendirilmiştir. Böylelikle raporda verilen bilgiler ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinde jandarma teşkilatının 1933 tarihine kadar geçirmiş olduğu gelişmeler araştırılmaktadır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Jandarma Teşkilatı, Eğitim, Talim ve Terbiye.

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri