Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVENİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada otel işletmelerinde istihdam edilen işgörenlerin yöneticiye duydukları güven ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde istihdam edilen 459 işgörene anket aracılığıyla ulaşılmıştır. Anket aracılığıyla elde edilen veriler kullanılarak yöneticiye duyulan güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere korelasyon, demografik değişkenlere göre yöneticiye duyulan güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı farklılaşmasını belirlemek amacıyla t testi ve ANOVA analizi uygulanmıştır. Yöneticiye duyulan güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre yöneticiye duyulan güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları arasında karşılıklı pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre işgörenlerin yöneticilerine duydukları güven arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeleri de artış göstermektedir.Keywords
Yöneticiye duyulan güven, örgütsel vatandaşlık davranışı, otel işletmeleri

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri