Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN ÖZDEMİR YEMENCİOĞLU’ NUN ESERLERİNE YANSIMALARI

Mitolojiler, toplumların sosyal yaşantı, kültür ve inançlarının yeni nesillere aktarımında oldukça önemli rollere sahiptir. Bu yönüyle mitolojinin, toplumların geçmiş belleğini oluşturduğu ve her toplumda; kültürlerin aktarılmasında, dini inanışlarında, yaşam biçimlerinde, efsanelerinde ve etik anlayışlarında önemli rolleri yanında sanattaki yeri ve sanatla olan bağları da tartışmasız kabul görmektedir. Plastik sanatların her alanında kullanılan bu mitolojik ögeler, çağdaş resim sanatının da tematik konuları arasında da yer bulmuştur. Özellikle geçmiş kültürlere ait olan mitolojik konuların çoğu çağdaş sanat bağlamında sanatçılar tarafından yeniden ele alınarak eserleriyle sanat alanında yeni bakış açılarını da beraberinde getirmişlerdir. Eserlerinde Türk mitolojisindeki sembolleri sıklıkla kullanan Özdemir Yemencioğlu’da eserlerinde kullandığı renk, sembol ve mitolojik unsurlarla yansıtmak istediği düşüncelerini çağdaş resim sanatı tekniklerini de kullanarak izleyicileriyle buluşturma yoluna gitmiş başarılı sanatçılarımızdan birisidir. Çalışmada sanatçının eserleri, mitler arasındaki ilişkilerinden yola çıkılarak incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür tarama ve eser analizi ile sanatçının eserleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir.Keywords
Türk Mitolojisi, Özdemir Yemencioğlu, Sembol

References

Advanced Search


Announcements

  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD Index)

  ASR Journal 

  Directory of Open Access

  Scholarly Resources (ROAD Index)

  tarafından indekslenmektedir


  International ResearchBible (Academic Resource Index)

  ASR Journal

  International ResearchBible

  (Academic Resource Index)

  tarafından taranmaktadır


  Internatıonal Instıtute Of Organızed Research (I2OR)

  ASR Journal 

  Internatıonal Instıtute Of Organızed

  Research (I2OR) tarafından

  indekslenmektedir


  Directory of Research Journals Indexing

  ASR Journal

  Directory of Research

  Journals Indexing'te

  taranmaktadır


  ICI Journals Index Copernicus

  ASR Journal Dergisi ICI Journals Index

  Copernicus'ta indekslenmektedir.Address :
Telephone : Fax :
Email :asrjournal.editor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri